Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna mai 2018

În data de 31 mai 2018, ora 13:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 11.287 din 20.04.2018, cu privire la solicitarea depusă de către domnul Savu Ștefan Marius, administratorul firmei S.C. FANEX PREST S.R.L., cu sediul în Sighișoara, str. Morii, nr. 23, punct de lucru pe str. Mihai Viteazu, nr. 2A, prin care solicită luarea de măsuri în vederea evacuării cetățenilor de etnie romă care locuiesc ilegal în pivnițele aflate în spatele clădirii societății
2. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.155 din 17.05.2018, prin care Poliția Română informează cu privire la evoluția fenomenelor antisociale și modul cum au fost îndeplinite sarcinile pe plan local în primul trimestru 2018
3. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.627 din 22.05.2018, prin care doamna Popa Petronia, director executiv al Fundației Veritas Sighișoara, cu sediul în Piața Cetății nr. 8, solicită sprijin financiar pentru organizarea Târgului Meșteșugarilor ediția a XIV- a
4. Raport de activitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017 și Raportul anual al comisiei C.I.M. pe anul 2017
5. Raport privind deplasarea efectuată în perioada 23 – 27 aprilie 2018, în orașul partener Neu-Isenburg, Germania și în cel înfrățit cu Sighișoara, Dinkelsbuhl, Germania
6. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 14.714 din 22.05.2018, prin care doamna Farczadi Carmen-Luiza, domiciliată în municipiul Sighișoara, str. George Coșbuc nr. 32, solicită informatii cu privire la H.C.L. nr. 123/27.07.2017 privind alocarea unui fond de 2% din bugetul local anual pentru lucrări de restaurare și conservare a patrimoniului imobil
7. Informare privind organizarea și desfășurarea evenimentului ,,Zilele Sighișoarei” 2018
8. Proiect de hotărâre privind casarea obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara
9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Sighișoara
10. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Moldovan Radu, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacant în cadrul Consiliului de administrație al S.C Apă Termic Transport S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a contribuției de întreținere datorate de părinți/reprezentanți legali, a finanțării sumelor necesare în completare de la bugetul local și a cuantumului alocației zilnice de hrană, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara în anul școlar 2018-2019
13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare al Municipiului Sighișoara” domnului doctor Karl Scheerer
14. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului cultural – lansare de carte – organizat de către scriitoarea Ioana Heidel și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a primăriei, pentru desfășurarea evenimentului cultural
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ – teritoriale – la data de 31.12.2017
16. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a domeniului public, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii aprilie 2018
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de interes local, pentru proiectele de finanțare depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în cursul lunii aprilie 2018
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Comerțului stradal în Municipiul Sighișoara
19. Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării fostului depozit de gheață al orașului prin licitație publică, a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini
20. Proiect de hotărâre privind organizarea unui târg săptămânal de o zi, respectiv în fiecare sâmbătă, între orele 8.00 – 13.00, în municipiul Sighișoara, strada Octavian Goga, pentru producătorii din zonă și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din municipiul Sighișoara, strada Octavian Goga pentru organizarea târgului
21. Proiect de hotărâre privind desfășurarea ediției 2018 a Târgului Meșteșugarilor și transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piață Muzeului, între Turnul cu Ceas, Casa Venețiană și Biserica Mănăstirii) pentru desfășurarea târgului
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
23. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu personae fizice
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1, nr. 1.1 și nr. 2.2 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 18/25.01.2018 privind aprobarea listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L., solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a listei de prioritate pentru acordarea locuinței din fondul locativ al Municipiului Sighișoara și repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe din fondul locativ
27. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Sighișoara asupra unor imobile-terenuri
28. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
29. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și actul adițional nr.4, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/27.02.2017
30. Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de închiriere
31. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuințe, modificarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L. și repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 mai 2018 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii sau accesând link-urile de mai jos:

1 Adresa nr 11287 din 20 04 2018.pdf (43 kb)
2 Adresa nr 14155 din 17 05 2018.pdf (201 kb)
3 Adresa nr 14627 din 22 05 2018.pdf (897 kb)
4 Raport de activitate SC ATT SA 2017.pdf (1899 kb)
5 Raport privind deplasarea in Germania.pdf (61 kb)
6 Adresa nr 14714 din 22 05 2018.pdf (25 kb)
7 Informare privind organizarea si desfasurarea Zilele Sighisoarei.pdf (66 kb)
8Ph privind casare obiecte inventar Spital.pdf (797 kb)
9 Ph privind modificare organigrama si stat de functii Spital.pdf (731 kb)
10 Ph privind incetarea mandatului de administrator al ATT a domnului Moldovan Radu.pdf (1130 kb)
11 Ph privind aprobarea tarifelor Ecoserv.pdf (5330 kb)
12Ph privind aprobarea costului de intretinere in Cresa din Municipiul Sighisoara.pdf (379 kb)
13 Ph privind conferirea titlului de cetatean de onoare.pdf (419 kb)
14 Ph privind desfasurarea evenimentului lansare de carte.pdf (267 kb)
15 Ph privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31 12 2017.pdf (1605 kb)
16 Ph privind punerea la dispozitie a domeniului puiblic pentru proiectele de finantare.pdf (1664 kb)
17 Ph privind aprobare acordare finantari nerambursabile.pdf (5527 kb)
18 Ph privind aprobare regulament comert stradal.pdf (694 kb)
19 Ph privind aprobare concesiune fostul depozit de gheata.pdf (1273 kb)
20 Ph privind organizarea unui targ saptamanal de o zi.pdf (851 kb)
21 Ph privind desfasurarea Targului Mestesugarilor.pdf (411 kb)
22 Ph privind cota parte din veniturile din inchirieri spatii si terenuri.pdf (144 kb)
23 Ph privind preluare contract inchiriere.pdf (296 kb)
24 Ph privind prelungire contracte inchiriere incheiate cu persoane fizice.pdf (1167 kb)
25 Ph privind aprobare amenajari terase.pdf (924 kb)
26 Ph privind modificare anexe nr 1 nr 1 1 si nr 2 2 la HCL nr 18 din 25 01 2018.pdf (1172 kb)
27 Ph privind intabularea dreptului de proprietate privata.pdf (354 kb)
28 Ph privind preluare contract concesiune.pdf (810 kb)
29 Ph privind completarea anexei 4 la contract de delagare a gestiunii.pdf (460 kb)
30 Ph privind incetare contracte inchiriere.pdf (857 kb)
31 Ph privind avizarea unor schimburi de locuinte ANL.pdf (1538 kb)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes