Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna septembrie 2017

În data de 28 septembrie 2017, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Adresa nr. 214464/VIII/C/4 din 23.08.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 22882/28.08.2017, prin care S.C. Compania Aquaserv S.A. convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureș
2. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 24444/14.09.2017, prin care Asociația pentru Drepturile Animalelor ADA, solicită prelungirea Acordului de parteriat nr. 19384/19.09.2012, prin încheierea unui act adițional, conform capitolului V al acordului
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2017
5. Proiect de hotărâre privind casarea și scoaterea din inventarul Bibliotecii Municipale ,,Zaharia Boiu,, Sighișoara a cărților deteriorate și inutilizabile
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
7. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de posturi, modificarea și completarea Statului de Funcții și a Organigramei Municipiului Sighișoara
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sighișoara în calitate de membru în Consiliul Director al Asociației Sportive Handbal Club Municipal Sighișoara
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara, în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene
10.Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighișoara a donației unor bunuri mobile din partea Liceului Tehnologic Nr.1 Sighișoara
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
12.Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. SAWELY PROD S.R.L.
13.Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Municipiului Sighișoara a unor spații aflate în administrarea unităților de învățământ
14.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 septembrie 2017 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii sau accesând link-urile de mai jos:

1 Adresa nr. 22882 convocator SC Aquaserv SA.pdf (804 kb)
2 Adresa nr. 24774 prin care Asociatia ADA solicita prelungirea acordului de parteneriat.pdf (26 kb)
3 Ph privind rectificarea bugetului SC ATT SA.pdf (1402 kb)
4 PH privind rectificarea bugetului unitatii administrativ – teritoriale pe anul 2017.pdf (1395 kb)
5 Ph privind casarea si scoaterea din inventarul Bibiotecii Municipale a cartilor deteliorate.pdf (1679 kb)
6 Ph prvind modificare organigrama si statul de functii.pdf (647 kb)
7 Ph privind modificarea numarului de posturi si completarea Statului de Functii.pdf (488 kb)
8 PH privind reprezentarea Consilului Local in calitate de membru in Consiliul Director al Asociatieii Sportive Handbal Club.pdf (803 kb)
9 Ph privind reprezentarea Consiliului Local in Consiile de admistratie lin invatamnatul preuniversitar.pdf (524 kb)
10 Ph privind acceptarea de catre Municipiul Sighisoara a donatiei bunuri mobile.pdf (786 kb)
11 Ph privind prelungirea unui contract de inchiriere.pdf (275 kb)
12 Ph privind prelungirea unui contract de inchiriere cu SC Sawely SRL.pdf (338 kb)
13 Ph privind trecerea in administrarea Municipiului Sighisoara a unor spatii aflate in administrarea unitatilor de invatamant.pdf (494 kb)
14 Ph privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf (162 kb)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes