Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna martie 2017

În data de 30 martie 2017, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Raport de activitate al Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2016
2.     Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara în anul 2016
3.     Raport de activitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2016
4.     Adresa nr.678/13.03.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6619/13.03.2017, prin care S.C. ECOSERV SIG S.R.L., prezintă planul de măsuri privind îmbunătățirea potențialului economic al S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
5.     Adresa nr.7953 /03.03.2017,înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6760/14.03.2017, prin care Agenția Națională de Integritate, comunică faptul că Raportul de evaluare nr. 13981/G/II/29.03.2016,  privind pe domnul Oprean Petru, consilier local în cadrul Consiliului Local Sighișoara, a rămas necontestat la data de 02.08.2016, așa cum rezultă din adresa Curții de Apel București din data de 23.02.2017
6.     Informare privind adresa domnului Azbe Csaba, înregistrată sub nr. 7749/22.03.2017
7.     Proiectde hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2017
8.     Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2017

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2017
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
11. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Asociația Cultura Viva Sighișoara și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a trei săli din clădirea sediului primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Sighișoara, pentru anul școlar 2017- 2018
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabilă titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani, la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara și aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara
14. Proiectde hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 57/27.03.2008 privind încheierea unui contract de concesiune
15. Proiectde hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere,încheiate cu persoane fizice
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere,încheiate cu persoane juridice
19. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cabinet stomatologic individual, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 8 A
20. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 1- spațiu comercial cu anexe și cote indivize – situat în imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Hermann Oberth, nr. 37
21. Proiectde hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuințelor A.N.L., solicitantilor evacuați a căror locuințe au fost retrocedate
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
24. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 30 martie 2017 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes