Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna februarie 2017

În data de 27 februarie 2017, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la situația/statutul alesului local, domnul Mălăncrăvean Ovidiu- Dumitru, Primar al Municipiului Sighișoara
2. Informare prin care Asociația  ,,Astra Sighișoreană “,  a propus acordarea titlului de ,,Cetățean de onoare post-mortem al Municipiului Sighișoara” domnului prof. Aurel Olimpiu Hârțoagă pentru contribuția adusă la promovarea culturii sighișorene, a valorilor naționale și pentru activitatea desfășurată în domeniul cultural
3. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara
4. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de administrator al S.C. Apă Termic Transport S.A., a domnului Iacob Mircea – Lucian, ca urmare a demisiei și aprobarea declanșării procedurii de selecție a candidaților pentru un post vacat în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
5. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a manifestării culturale  ,,Mărțișor Muzical”, dedicată zilei de 8 martie – Ziua femeii
6. Proiect de hotărâre privind desfășurarea ediției a XII-a a Festivalului ,,Sighișoara Blues Festival”  2017 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii de spectacole ,,Mihai Eminescu”, a foaierului acestei săli, precum și a Sălii festive a municipiului
7. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ,, Urmărire video și iluminat platformă depozit de deșeuri industriale, str. Cornești nr. 54”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între INSTITUTUL NAȚIONAL AL PATRIMONIULUI și MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii PROTOCOLULUI DE COLABORARE între MUNICIPIUL SIGHIȘOARA și FUNDAȚIA MIHAI EMINESCU TRUST
10. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor din fondul locativ, administrarea, exploatarea și închirierea acestora în Municipiul Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei–părți din veniturile  obținute  de către Spitalul Municipal Sighișoara din închirierea către terți a unor spații transmise în folosință gratuită
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice
16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cabinet medical nr.6, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Zaharia Boiu nr. 29
17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru         comercializare înghețată
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al fondului  forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere și ulterior preluarea acestuia
23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara
24. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L., nr. 16200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și completarea anexei nr. 4 la acest contract
26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a contractelor de concesiune și a contractelor de închiriere

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 27 februarie 2017 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes