Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna noiembrie

primaria-sighisoara1În data de 28 noiembrie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Adresa nr.43163/18.10.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 26106/25.10.2016, prin care Agenția Națională de Integritate, comunică Raportul de evaluare nr. 43160/G/II/18.10.2016, întocmit în lucrarea nr. 20905/S/II/21 privind pe doamna Fintoc Marieta – Maria, consilier local în cadrul Consiliului Local Sighișoara, urmând a se lua măsurile legale ce se impun dupa rămănerea definitivă a acestuia
2.     Adresa nr. 26304/27.10.2016, privind întocmirea unui raport de către consilierii locali Șoneriu Marcel -Mihai și Duma Felix – Lucian în urma deplasării la Tabor – Cehia, conform Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 11 din 28.07.2016 la Festivalul Internațional „Tabor Meeting”, în perioada 15 – 19 septembrie 2016
3.     Informare privind solicitarea Asociației Culturale Sighișoara Blues Hospital pentru încheierea unui parteneriat în vederea organizării Festivalului Internațional Blues Festival
4.     Adresa nr. 28375/11.11.2016, prin care “Asociația de Părinți pentru Copii 2013”, cu sediul în Sighișoara, str.Nouă, nr. 16, solicită punerea la dispoziția cadrelor didactice a 5 săli de clasă în incinta Școlii Gimnaziale ”Victor Jinga”, în intervalul orar 13 – 16 pe parcusul anului școlar, în vederea desfășurării activităților recreative
5.     Adresa nr.3308/11.11.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27829/11.11.2016, prin care Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara prezintă Convocatorul pentru Adunarea Generală a Asociaților
6.     Adresa nr.1943/28.10.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27350/08.11.2016, prin care Camera de Conturi Mureș prezintă spre analiză un exemplar din Raportul de follow –up, înregistrat sub nr. 1756/4851/05.10.2016, încheiat în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia nr. 609/26.03.2012 pentru valorificarea constatărilor consemnate în raportul de audit financiar nr. 878/29.02.2012

7.     Adresa nr. 26948/03.11.2016, prin care domnul Balog Irimie solicită primarului municipiului și Consililului Local Sighișoara cuprinderea în bugetul pentru anul 2017 și alocarea sumelor necesare pentru asfaltarea și modernizarea străzii Moților
8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității maxime de carburant pentru autoturismele din dotarea Municipiului Sighișoara
9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ – teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sighișoara pentru anul 2017
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de autorizare a agenților economici pentru desfășurarea unor activități economice pe raza municipiului Sighișoara
12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Sighișoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
13. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Sediul S.C. Ecoserv Sig S.R.L.”
14. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Piața Agro – Alimentară”, județul Mureș
15. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză, stabilire sau ajustare a tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice, la S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Amenajare accese strada Plopilor din Municipiul Sighișoara, județul Mureș
17. Proiect de hotărâre  privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Sighișoara“
18. Proiect de hotărâre cu privire la ocuparea temporară a 40 mp. de teren din domeniul public al Municipiului Sighișoara, pentru realizarea investiției: “Extindere conductă și branșament gaze naturale, pe str. Lalelelor, mun. Sighișoara, Jud. Mureș,” executant S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
19. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
20. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cabinetul medical nr. 6, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str.Zaharia Boiu nr. 29
21. Proiectde hotărâre privind modificarea unor contracte de închiriere
22. Proiectde hotărâre privind amplasarea unui patinoar artificial în Municipiul Sighișoara pentru sezonul de iarnă 2016 – 2017
23.  Proiectde hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu cu altă destinație decât locuință
24.  Proiectde hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport “Radu Voina” de către Clubul Sportiv “Spartacus” Sighișoara pentru desfășurarea Turneului Internațional de Lupte Libere ”Cupa Cetății”, ediția a VIII –a, în data de 10.12.2016.
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 noiembrie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes