Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna octombrie

primaria-sighisoara1În data de 27 octombrie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Adresa  nr. 25787/21.10.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara prin care domna Maior Ionela aduce la cunoștință Primăriei și Consiliului Local Sighișoara starea de nemulțumire generată de criza Spitalului Muncipal Sighișoara, solicitând participarea la ședința ordinară din data de 27.10.2016
2.     Adresa nr.39264/20.09.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 23465/27.09.2016, prin care Agenția Națională de Integritate, comunică faptul că Raportul de evaluare nr. 46535/G/II/16.12.2015, cu privire la starea de incompatibilitate în care s-a aflat domnul consilier Ghercă Adrian Constantin, consiler local în cadrul Consiliului Local Sighișoara în madatul 2012-2016, a rămas definitiv prin nerecurarea de către acesta a Hotărârii nr. 42/20.04.2016, pronunțată de Curtea de Apel Târgu – Mureș în dosarul nr. 5/43/2016
3.     Plângere prealabilă a doamnei Anca Silvia Rațiu, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25181/14.10.2016, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 54/29.09.2016, cu privire la rectificarea bugetului general al municipiului Sighișoara pentru anul 2016
4.     Plângere prealabilă a d-nei Anca Silvia Rațiu, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 25357/17.10.2016, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 57/29.09.2016
5.     Informare privind Stația de epurare levigat – depozitul de deșeuri nepericuloase Sighișoara, Între Huli, fn.
6.     Informare cu privire la interpelarea domnului consilier local Ionel Gavrilă privind situația construirii supermaketului LIDL în Sighișoara
7.     Informare privind recuperarea creanțelor fiscale datorate bugetului local
8.      Informare privind microbuzul Opel Movano destinat transportului pentru elevi
9.     Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 iulie 2016 – 30 septembrie 2016
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport școlar aflat în patrimoniul Municipiului Sighișoara

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale pentru care se acordă subvenții de la bugetul local în anul 2017, a categoriilor de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se acordă subvenții de la bugetul local, a nivelului mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul local pentru o persoană asistată, a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare, a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul III al anului 2016
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali la Zamosc – Polonia , pentru reprezentarea municipiului Sighișoara la aniversarea a 25 de ani de la înfrățirea municipiului Zamosc – Polonia cu orașul Zhovka – Ucraina
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației Sportive Handbal Club Municipal Sighișoara , aprobat prin art. 3 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 27/30.01.2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 31/27.02.2014, Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 118/26.06.2014, Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 171/29.10.2015 și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 42/31.08.2016
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sighișoara, în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar sighișorene
17. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare post – mortem al Municipiului Sighișoara“ domnului profesor Aurel Olimpiu Hârțoagă
18. Proiect de hotărâre cu privire la ocuparea temporară a 330 mp. de teren din domeniul public al Municipiului Sighișoara, pentru realizarea investiției  “Alimentare cu energie electrică a blocului cu 11 apartamente din Sighișoara, str. Lalelelor, fn., jud. Mureș, dezvoltator  S.C. Eurodevlopment S.R.L.“
19. Proiect de hotărâre cu privire la ocuparea temporară a 952 mp. de teren din domeniul public al Municipiului Sighișoara, pentru realizarea investiției “Spor de putere la Hala de producție SC GST AUTOMOTIVE SAFETY RO SRL loc. Albești, jud. Mureș “, conform Proiectului nr. 271/2016, faza DTAC
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune pentru instalarea  aparaturii de iluminat și lămpi electrice (componente), necesare pentru rezolvarea sesizărilor și reclamațiilor referitoare la sistemul de iluminat al Municipiului Sighișoara, prin înlocuirea aparaturii de iluminat și a lămplilor electrice (componentelor) defecte, respectiv stabilirea modalității de gestiune a serviciilor de instalații electrice pentru montarea și demontarea ornamentelor luminoase pentru sărbătorile de iarnă pe raza Municipiului Sighișoara, precum și aprobarea caietelor de sarcini, a devizelor estimative și a proiectelor de contracte de achiziție publică de servicii
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui parteneriat în scopul realizării în comun a proiectului “Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara”
22. Proiect de hotărâre privind însușirea și  aprobarea Proiectului Tehnic (PT + DE) pentru obiectivul de investiții: “Instalații detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu”, la Școala Gimnazială “Radu Popa”
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PROGRAMULUI DE DESZĂPEZIRE – PLAN OPERATIV pentru sezonul rece 2016-2017
24. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: “ Modernizarea stației levigat în Municipiul Sighișoara “
25.  Proiectde hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
26. Proiectde hotărâre privind cuprinderea unor mijloace fixe în domeniul public și completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureș” și sub nr. 202662/05.03.2016, la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate
27. Proiectde hotărâre privind preluarea  unui contract de închiriere
28. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere
29.  Proiectde hotărâre privind trecerea parcărilor  de reședință cu abonament anual în administrarea directă a Primăriei Municipiului Sighișoara
30. Proiectde hotărâre privind constituirea  unui fond de solidaritate  pentru  cauze umanitare  grave
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 27 octombrie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes