Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iulie 2016

primaria-sighisoara1În data de 28 iulie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Adresa nr. 15932/23.06.2016, prin care S.C. COMPANIA AQUASERV S.A Târgu- Mureș, prezintă înștiințarea asupra cuantumului dividendelor aferente exercițiului financiar 2015
2.     Plângere prealabilă a d-nei Anca Slivia Rațiu, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 72/28.04.2016 cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului Local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorități rome
3.     Plângere prealabilă a d-nei Anca Slivia Rațiu, prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 81/28.04.2016 pentru aprobarea “Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local”
4.     Adresa nr.16514/30.06.2016, prin care Asociația Sportivă HANDBAL CLUB Municipal Sighișoara prezintă  raportul de activitate al echipei de handbal pentru anul competițional 2015-2016
5.     Adresa nr.878/27.05.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr.14260/31.05.2016, prin care Camera de Conturi Mureș înaintează, spre analiză, un exemplar din Raportul de follow-up înregistrat sub nr. 712/11523/28.04.2016

6.     Informare privind Finanțările rambursabile contractate de către Municipiul Sighișoara
7.     Raport al Serviciului Public de Asistență Socială asupra activității asistenților personali, pentru perioada ianuarie 2016 – iunie 2016
8.  Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile   de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada ianuarie 2016 – iunie 2016
9.   Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 aprilie 2016 – 30 iunie 2016
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea deplasări a doi consilieri locali municipali la Tabor, Cehia, pentru a reprezenta Municipiul Sighișoara la Festivalul Internațional „ Tabor Meetings ” 2016
11. Proiect de hotărâre privind desfășurarea festivalului „Academia Sighișoara, ediția a 23-a” și aprobarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Asociația Cultura Viva Sighișoara Rumanien
12. Proiect de hotărâre privind desfășurarea festivalul “ProEtnica 2016-Festival Intercultural Sighișoara” și aprobarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret Sighișoara(ibz)
13. Proiect de hotărâre privind organizarea ediției a XIII – a a Festivalului Fanfarelor Sighișoara
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să participe la adunarea sătească pentru alegerea delegatului sătesc care să reprezinte satul Hetiur la ședințele Consiliul Local al municipiului Sighișoara
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2016
17. Proiect de hotărâre privind  stabilirea structurii pe specialități a comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și desemnarea consilierilor locali care vor face parte din această comisie
18. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepția locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Bastionului, nr. 3, în care funcționează gimnaziul Liceul Teoretic „Joseph Haltrich ”
20. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. I, II, III, IV, V și VII din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Octavian Goga nr. 1
21. Proiectde hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren, atribuit conform Legii nr. 15/2003
22. Proiectde hotărâre pentru modificarea art. 2, poziția 2 din Hotătârea Consiliului Local Sighișoara nr. 86/28.06.2007 privind aprobarea cererilor și atribuirea terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003
23. Proiectde hotărâre privind modificarea și completarea unor  contracte de închiriere
24. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
25. Proiectde hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
26. Proiectde hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
27. Proiectde hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
28. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 3, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Tâmplarilor nr. 2
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 26 ma iulie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes