Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna mai 2016

primaria-sighisoara1În data de 26 mai 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Adresa nr. 13091/18.05.2016 prin care reprezentanții Uniunii Independente pentru Sighișoara solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care să se modifice Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2015, în sensul reducerii cotei de impunere pentru clădirile nerezidențiale
2.     Informare privind solicitarea Autorității Naționale pentru Turism a permisului de filmare cu titlu gratuit în cadrul obiectivului Turnul cu Ceas
3.     Adresa nr.1422/29.04.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 11608/29.04.2016, prin care Consiliul de Administrație al S.C.Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara prezintă Convocatorul pentru Adunarea Generală a Asociaților
4.     Pledoarie pentru acordarea titlului de cetățean de onoare post- mortem, al municipiului Sighișoara profesorului Aurel Olimpiu Herțioga
5.     Informare cu privire la desfășurarea în Municipiul Sighișoara, în perioada 26-29 mai 2016, a Festivalului Internațional de Arte și Film având ca temă vampirii
6.     Informare privind ajutorul acordat de către Municipiul Sighișoara unităților de cult
7.     Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
8.     Proiect de hotărâre privind procentul din valoarea totală estimată cu care autoritatea administrației publice locale se angajează să participe în anul 2016 la cofinanțarea cheltuielilor de investiții – dotare cu aparatură medicală – pentru Spitalul Municipal Sighișoara
9.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții : ” Schimbare de destinație a imobilului Spitalului Municipal Sighișoara, str. Morii nr. 26 ”
10. Proiectde hotărâre privind încetarea dreptului de folosință gratuită asupra unui teren, atribuit conform Legii nr. 15/2003

11. Proiectde hotărâre pentru modificarea art. 2, poziția 2 din Hotătârea Consiliului Local Sighișoara nr. 86/28.06.2007 privind aprobarea și atribuirea terenurilor în folosință gratuită conform Legii nr. 15/2003
12. Proiectde hotărâre privind modificarea unui contract de închiriere
13. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
14. Proiectde hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
15. Proiectde hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C.Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
16. Proiectde hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
17. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr. 3, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighișoara, str. Tâmplarilor nr. 2
18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 26 mai 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes