Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna martie 2016

primaria-sighisoara1În data de 31 martie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei Balaș Ionela – Daniela
2.     Adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI) nr.8812/G/II/02.03.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 6297/8.03.2016, prin care transmite Raportul de evaluare nr. 8809/G/II/02.03.2016, întocmit în lucrarea nr. 17301/A/II/29.04.2015 privind pe Șuteu Octavean, consilier local în cadrul Consiliului Local Sighișoara, județul Mureș și informarea cu privire la acesta
3.     Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Sighișoara în anul 2015
4.     Informare privind clarificarea situației terenului situat în Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 19 ce a făcut  obiectul contractului de concesiune cu S.C. Brain Plus S.R.L. și a construcției începute, existentă pe acesta
5.     Adresa nr. 7741/21.03.2016 prin care doamna Gorczyca Mariana solicită aprobare pentru folosirea unor spații din Primărie cu ocazia organizării Proiectului Cultural ”Turnirul Scriitorilor”, ediția a- III-a
6.     Informare privind vizita unei delegații oficiale din orașul german Dinkelsbuhl la Sighișoara în zilele de 6 -7 mai 2016
7.     Informare privind participarea Municipiului Sighișoara la Târgul de Turism al României organizat la Romexpo București în perioada 25 – 28 februarie 2016

8.     Informare cu privire la cererea de mediere a S.C. Shuster Ecosal S.R.L. și controalele efectuate la depozitul de deșeuri al municipiului
9.     Adresa nr. 73/2.03.2016, înregistrată la municipiul Sighișoara cu nr. 5725/2.03.2016, prin care S.C.BP CONF S.R.L. Sighișoara solicită modificarea cotelor de impozitare la clădiri
10. Raport de activitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2015
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2016
12. Proiect de horărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundația Cultural – Științifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale
13. Proiect de horărâre privind desfășurarea evenimentului ”Zilele Culturii Germane” 2016 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, a Centrului National de Informare și Promovare Turistică și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală ( Piața Cetății și Piața Muzeului ) pentru desfășurarea evenimentului cultural
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ”Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Sighișoara pentru activități nonprofit de interes local”
15. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la transportul local de călători în Municipiul Sighișoara, pe traseul str. Viilor – Centru, pentru elevii, care domiciliază în Municipiul Sighișoara, str. Parângului nr. 115 și str. Viilor nr. 125, 127 și 129, în perioada 1 aprilie 2016 – 30 iunie 2016
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui nume de stradă în Municipiul Sighișoara, Cartier Târnava II
17. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții: ”Acoperiș Aurel Mosora”, la Școala Gimnazială ”Aurel Mosora” din Sighișoara, str. Mitropolit Andrei Șaguna nr. 6, județul Mureș
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” pentru a vota, în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea Master Planului revizuit ( varianta martie 2016 ) pentru sectorul de apă și canal a județului Mureș
19. Proiect de horărâre cu privire la reluarea demersurilor judiciare pentru rezilierea contractului de administrare pentru depozitul de deșeuri menajere nr. 4476/02.06.2000, așa cum a fost modificat și completat prin actele subsecvente
20. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2016, pe specii/ grupe de specii, sortimente, grade de accesibilitate și tehnologii de exploatare, determinate în condiții de piață la nivel județean – pentru județul Mureș, care să se aplice și pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara, a Borderoului masei lemnoase pentru anul de producție 2016 și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2016
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
22. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice
23. Proiectde hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei – părți din veniturile obținute de către Spitalul Municipal Sighișoara din închirierea către terți a unor spații transmise în folosință gratuită
25. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile ( fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se acordă S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
26. Proiectde hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru apartamentele nr. II, III, IV din corpul A, parte din imobilul, monument istoric, din Municipiul Sighișoara, Piața Herman Oberth nr. 9
27. Proiectde hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
28. Proiectde hotărâre privind aprobarea actului aditional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Horea, nr. 9, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 3 Sighișoara
29. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
30. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C.Apă Termic Transport S.A. Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării
31. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a sălii de sport din cadrul Școlii Gimnaziale ”Radu Popa”, de către Asociația Clubul Sportiv Ideal Body, pentru desfășurarea antrenamentelor de karate
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 martie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes