Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna februarie 2016

primaria-sighisoara1În data de 25 februarie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Raportul de activitate al Instituției Primarului Municipiului Sighișoara aferent anului 2015
2.      Plângere prealabilă, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3936/15.02.2016, prin care doamna Rațiu Anca –Silvia solicită modificarea în parte a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 3/28.01.2016 privind aprobarea bugetului municipiului Sighișoara pentru anul 2016
3.     Informare privind creanțele societății S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara la data de 31.12.2015
4.     Informare privind imobilul clădit, situat în str. G. Coșbuc nr. 2, Sighișoara
5.     Proiect de hotărâre privind  desfășurarea ediției a XI- a a Festivalului ”Sighișoara Blues Festival” 2016 și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a sălii de spectacole ”Mihai Eminescu”, a foaierului acestei săli, precum și a sălii festive a municipiului

6.     Proiect de hotărâre privind desfășurarea și susținerea proiectelor și activităților Fanfarei Sighișoara
7.     Proiect de hotărâre privind desfășurarea și susținerea activității de interpretare artistică și spectacole de promovare a imaginii municipiului Sighișoara de către Toboșarul Cetății
8.     Proiect de hotărâre privind susținerea activității Clubului Atletic Municipal Sighișoara, în anul 2016
9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ- teritoriale pe anul 2016
10. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică- la Spitalul Municipal Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundația Veritas Sighișoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația Veritas Sighișoara
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația ”Pentru Familia Creștină”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a beneficiarilor de stimulente educaționale și de soluționare a situațiilor identificate, precum și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță
15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 194/26.11.2015
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Hetiur, str. Principală, nr. 99-100, în care funcționează Grădinița cu program normal Hetiur
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighișoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 6 Sighișoara
18. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
19. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociația Sportivă Handbal Club Municipal Sighișoara pentru antrenamente, jocuri de pregătire și jocuri oficiale
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea și întreținerea pășunilor proprietatea privată a Municipiului Sighișoara pe anul 2016
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara
24. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare înghețată
25. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor locuințe din fondul locativ
26. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 25 februarie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes