Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna ianuarie 2016

primaria-sighisoara1În data de 28 ianuarie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI) nr. 46536/G/II/16.12.2015, înregistrată la municipiul Sighișoara cu nr. 30033/22.12.2015, prin care trimite o copie a raportului de evaluare nr. 46535/G/II/16.12.2015, întocmit în lucrarea nr. 45918/A/II/18.11.2014 privindu-l pe d-l Ghercă Adrian- Constantin, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Sighișoara și prezentarea informării cu privire la acest raport
2.     Adresa Instituției Prefectului – Județul Mureș, nr. 13920/SIV/22.12.2015, înregistrată la municipiul Sighișoara cu nr. 30305/29.12.2015, prin care sesizează unele aspecte de nelegalitate privind Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 177 din data de 29.10.2015
3.     Adresa Instituției Prefectului – Județul Mureș, nr. 16245/SIV/30.12.2015, înregistrată la municipiul Sighișoara cu nr. 270/7.01.2016, prin care solicită consilierilor locali să prezinte rapoarte de activitate și pentru anii anteriori anului 2015
4.     Informare privind situația comercializării florilor naturale pe raza municipiului Sighișoara
5.     Raport de activitate prezentat de d-l Posta Nicolae privind Festivalul National de Folclor ”DATINI”, ediția a-IX-a, desfășurat în perioada 30.11- 01.12.2015, în municipiul Sighișoara
6.     Raport al Serviciului Public de Asistență Socială, asupra activității asistenților personali, pentru perioada iulie 2015- decembrie 2015
7.     Raport al Serviciului Public de Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada iulie 2015- decembrie 2015

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2016
9.     Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighișoara a donației unor bunuri mobile din partea Asociației Clubul Lions Sighișoara
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2016
11. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara
12. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la transportul local de călători în Municipiul Sighișoara, pe traseul str. Viilor – Centru, pentru elevii din comunitatea romă, care domiciliază în Municipiul Sighișoara, str. Parângului nr. 115 și str. Viilor nr. 125, 127 și 129, în perioada 1 februarie 2016 – 30 iunie 2016
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sighișoara la Târgul de Turism al României – Centrul Expozițional Romexpo – ediția XXXV, în perioada 25- 28 februarie 2016
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara pe anul 2016
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2016
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 177/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
17. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociația ”Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” – Filiala Sighișoara
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 107/29.11.2012 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității maxime de carburant pentru autoturismele din dotarea Municipiului Sighișoara
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014
22. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” modificarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare
23. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul aditional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul aditional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara 55/28.03.2013 și actul additional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere și ulterior preluarea acestora
25. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
26. Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de sub autoritatea municipiului Sighișoara, pe anul 2015
27. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Listei cuprinzând nivelul de piață al prețurilor de referință pe specii, pe grade de accesibilitate și pe sortimente, a coeficienților de ajustare a nivelului de piață al prețurilor de referință, a Borderoului masei lemnoase pentru anul de producție 2016 și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2016
28. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara
29. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
30. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 ianuarie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes