Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna decembrie 2015

primaria-sighisoara1În data de 17 decembrie 2015, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Informare privind Studii de fezabilitate și Proiecte tehnice din perioada 2007-2015
2.      Plângere prealabilă, formulată de doamna Rațiu Anca – Silvia, împotriva Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 177/2015, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27649/ 26.11.2015
3.      Informare privind situația terenurilor atribuite în folosință gratuită conform prevederilor Legii nr. 15/2003 și a stadiului de realizare a construcțiilor
4.      Informare privind veniturile realizate de S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pe secții, în perioada ianuarie-octombrie 2015, ca urmare a solicitării d-lui consilier local Perțe Dan
5.      Informare privind veniturile realizate de S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pe secții,în perioada ianuarie-octombrie 2015, ca urmare a solicitării d-lui consilier local Pop Claudiu
6.      Informare privind lucrările executate de S.C.Ecoserv Sig S.R.L, ca urmare a solicitării d-lui consilier local Iosif Marin
7.      Informare asupra activităților desfășurate, ca urmare a participării Municipiului Sighișoara în programul ROMACT

8.      Petiția depusă de domnul Goța Alexandru, str. Gh. Lazăr, nr. 10, Sighișoara, în urma adunării unor cetățeni ai municipiului Sighișoara, sub titlul ”Corupția ucide”, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 27687/26.11.2015, prin care se solicită organizarea unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Sighișoara, pentru punerea în discuție a celor 6 probleme solicitate
9.      Adresa nr. 27455/24.11.2015, prin care Instituția Prefectului solicită depunerea rapoartelor de activitate a consilierilor locali pe anul 2015
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2015
11. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică la clădirea unde funcționează Creșa nr. 2, Sighișoara, str. Plopilor nr. 19, Județul Mureș”
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația ”PENTRU FAMILIA CREȘTINĂ”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială, între Municipiul Sighișoara și Fundația VERITAS Sighișoara
15. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la transportul local de călători în Municipiul Sighișoara, pe traseul str. Viilor – Centru, pentru elevii din comunitatea romă, care domiciliază în Municipiul Sighișoara, str. Parângului nr. 115 și str. Viilor nr. 125, 127 și 129, în perioada 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016
16. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ”Schimbare de destinație a imobilului Spitalului Municipal Sighișoara, str. Morii, nr. 26”
17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara  pe anul 2015
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2015
20. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din evidențele Spitalului Municipal Sighișoara
21. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
23. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p., pentru spațiile cu altă destinație decât locuință și terenurile aferente acestora, care aparțin domeniului public și privat al municipiului
24. Proiect de hotărâre privind avizarea contractului  de închiriere nr. 1959/01.09.2015, încheiat între Școala Gimnazială ”Aurel Mosora”, în calitate de locator și Fundația ”Laurenția”, Școala Postliceală Sanitară Eugen Nicoară, în calitate de locatar, având ca obiect închirierea unor spații din clădirea Școlii Gimnaziale ”Aurel Mosora” din Municipiul Sighișoara, str. Andrei Șaguna nr. 6, în vederea desfășurării activității de învățământ a Școlii Postliceale Sanitare Eugen Nicoară
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 17 decembrie 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes