Cartierul Dumbravei la mila Domnului

independentulLa sfârșitul anului 2013 locuitorii din zona Dumbravei-Mihai Viteazu au adresat Primăriei Sighișoara și Consiliului Local Sighișoara o petiție prin care au cerut rezolvarea unor probleme sesizate în nenumărate rânduri (textul integral al petiției aici). Pentru că, până în prezent, nu s-a luat nicio măsură concretă și pentru că locuitorii din zonă au nevoie să cunoască atât destinația taxelor și impozitelor pe care le plătesc anual, cât și activitatea consilierilor pe care i-au ales să-i reprezinte, am solicitat conducerii Primăriei Sighișoara unele lămuriri.

   Printr-un răspuns dat în luna septembrie (2015) se aduc la cunoștință următoarele aspecte: “Serviciul public Poliție Locală Sighișoara și reprezentantul Poliției Municipale Sighișoara au luat la cunoștință despre cele sesizate cu privire la aciuirea unor persoane fără ocupație în blocul în care funcționează Biroul Forțelor de Muncă. Privind persoanele fără adăpost care au ocupat pivnițele situate pe terenul proprietatea SC Romsilva SA, acestea au fost identificate, înștiințate de către proprietarul terenului, să elibereze aceste pivnițe, iar din informațiile primite de la Șeful Ocolului Silvic Sighișoara – administratorul terenului, este pe rol un proces de evacuare a acestora, la Tribunalul Mureș (deoarece pe portalul instanțelor de judecată nu au fost găsite informații cu privire la acest aspect, încă nu putem confirma existența procesului, nota mea). Terenurile pe care sunt amenajate locurile de joacă pentru copiii din cadrul tuturor cartierelor, inclusiv cel din str. Mihai Viteazu, sunt transmise în administrarea SC Ecoserv Sig SRL, reprezentantul legal al acestei societăți fiind prezent la ședința ordinară, când s-a discutat petiția cetățenilor din str. Dumbravei și str. Mihai Viteazu. Împotriva <cohortelor de țigani din împrejurimile Sighișoarei> a fost trasată ca sarcină de serviciu Poliției Locale Sighișoara, să asigure liniștea, ordinea și securitatea cetățenilor Sighișoarei și nu numai. Au fost atenționați proprietarii blocurilor de nefamiliști din cartier, care la data prezentei, nu mai sunt locuite, să asigure paza acestora și să întreprindă măsuri de reparat și introducerea lor în circuitul locativ. Odată cu aplicarea noului Cod Fiscal începând cu anul 2016, proprietarii acestora sunt obligați să ia măsurile ce se impun, pentru repararea blocurilor, în caz contrar, pot fi sancționați conform legislației în vigoare”.

Ce s-a schimbat de atunci? (citeşte articolul complet)

Referinţe:

Incompetenţă sau dezinteres? Ghetoul de pe Dumbravei din nou subiectul unei petiţii (Sighişoara Freelance Reporter – 2014)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes