Puncte de vedere şi propuneri pentru corectarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016

primaria-sighisoara1În data de joi, 15 octombrie a avut loc la sediul Primăriei Sighişoara o dezbatere publică a proiectului privind  stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, proiect ce urmează a fi supus aprobării Consiliului local Sighişoara. Proiectul de hotărâre este postat pe site-ul Primăriei şi-l puteţi consulta urmând acest link. În cadrul acestei dezbateri d-na Anca Raţiu, mediator autorizat, a formulat câteva puncte de vedere şi propuneri pentru corectarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, precum şi un scurt proces verbal al desfăşurării dezbaterii ce a avut loc în data de 15 octombrie. Redăm în cele ce urmează cele două materiale transmise.

“Către Municipiul Sighişoara

Ref. Proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2016

Dezbatere publică

Subsemnata Raţiu Anca-Silvia, formulez prezentul punct de vedere care va fi susţinut în Dezbaterea publică organizată pe tema Impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

Din punctul de vedere al formei, Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate nu  sunt o expresie de ansamblu a prevederilor actului normativ aflat în dezbatere, astfel încât publicul interesat să aibă acces la o informaţie sintetică, exprimată într-o formă accesibilă, conform prevederilor Legii privind transparenţa decizională  52/2003 dar şi ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în contextul în care proiectul este întocmit în baza Noului Cod fiscal şi punctarea modificărilor şi noutăţilor aduse de acesta erau absolut necesare într-un proces decizional transparent. Separarea textului proiectului de cele 9 anexe are drept rezultat – probabil şi scop – îngreunarea analizei conţinutului şi ca atare face mai dificilă observarea punctelor nevralgice şi formularea de opinii, sugestii şi opinii pertinente.

Astfel iniţiatorul nu prezintă decât la unele capitole comparativ valorile din 2015 şi 2016 astfel încât să fie evidente eventualele modificări : măriri sau scăderi de taxe şi impozite, introducerea unora noi. Practic, proiectul se reduce la înşirarea celor 9 Anexe fără niciun fel de explicaţii sau detalieri. De aceea, este absolut necesar ca, în deschiderea dezbaterii publice, iniţiatorul să prezinte imaginea de ansamblu a proiectului iar  cei care au întocmit anexele să facă, succinta precizările cuvenite.

Din păcate, cele 9 anexe suferă şi la modul redactare, conţinând o serie de greşeli de ortografie şi gramatică inacceptabile, într-un document emis de o instituţie publică.

Faţă de volumul proiectului de hotărâre şi al anexelor sale dar şi al importanţei actului normativ dezbătut, limitarea la…. trei minute a intervenţiei participanţilor este în sine jignitoare şi are scopul evident de a-i descuraja dar şi  de a duce în derizoriu dezbaterea, reducând-o la un gest de simulare a transparenţei decizionale şi a consultării publice.

Prin comparaţie, Proiectul privind stabilirea taxelor şi impozitelor pentru 2016 al Municipiului Braşov supus la rândul lui dezbaterii publice, este un model de document  coerent, succint şi accesibil atât ca formă dar şi mai ales din punctul de vedere al conţinutului care arată buna intenţie a  iniţiatorului de a crea condiţii optime unei dezbateri reale şi nu formale.

Dincolo de aceste opinii/sugestii privind respectarea spiritului şi literei Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,  analizând proiectul şi anexele sale fac următoarele propuneri :

I.Anularea taxei de salubritate şi restituirea cu dobândă a tuturor sumelor încasate ilegal de la sighişoreni în perioada 2010-2015

Taxa instituită în 28 ianuarie 2010 cu aplicabilitate retroactivă, având iniţial valoarea de 51 lei/familie, nu are niciun fundament şi nicio justificare, mai ales din 2014 de când nici măcar ridicarea săptămânală a gunoiului nemenajer şi curăţenia de toamnă şi iarnă – încercări de justificare  a acestei taxei imorale impuse  – nu se mai fac. Practic, din 2015 când taxa s-a mărit netransparent fără nicio consultare publică şi fără ca această creştere să fie explicată de cei care au decis-o –anul trecut s-a spus public că nu s-a mărit nicio taxă şi niciun impozit – cetăţenii nu beneficiază de niciunul din serviciile înşirate acestea prestându-se sporadic şi doar pe câteva străzi centrale. Nu este corectă nici sintagma pe locuinţă în condiţiile în care între „locuinţă” –termen nedefinit explicit – şi serviciile care ar trebui făcute din această taxă nu există nicio determinare logică şi, în orice caz perceperea unei taxe – chiar dacă aceasta ar fi fost justificată de vreun temei legal de oferirea unor servicii, cum e cazul taxei SMURD – doar unei categorii a populaţiei, în cazul acesta a proprietarilor este inechitabil şi crează inechitate, dincolo de lipsa de fundament în sine.

Referitor la proiect propun ca art, 4 al Anexei 2 să fie eliminat şi înlocuit de art, 5 care practic face lumină în problema spinoasă a „taxei de salubritate”

„Art.5. Taxa specială de salubrizare în cazul prestatiilor? de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări sevicii

Pentru “beneficiarii serviciului public de salubrizare”: persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora şi persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate din municipiul Sighişoara, inclusiv persoanele fizice, persoane fizice autorizate sau asimilate acestora şi juridice ale căror contracte au fost denunţate în mod unilateral conform prevederilor legale, de către operatorul de servicii publice de salubrizare se instituie taxă specială astfel:

– persoane fizice fără contract de salubrizare, taxa specială este de 5,05lei /persoană /lună.

–  persoane juridice şi persoane fizice autorizate sau asimilate acestora, fără contract de salubrizare, taxa specială de salubrizare este de 55.43 lei/mc.

Ultimul paragraf “Aplicarea acestei taxe speciale se va face conform Regulamentului prezentat în anexa nr. 2.1, precum și a anexelor nr.2.2 și 2.3 “ să fie înlocuit cu. Această taxă se va aplica după supunerea dezbaterii publice şi aprobarea Regulamentului de stabilire a taxei speciale de salubritate.

Această taxă care se instituie corect în baza unor prevederi legale este practic ceea ce ar fi trebuit să fie în 2010 taxa de salubritate. Administraţia sighişoreană şi ai ei  decidenţi au făcut pionierat, pe spatele contribuabililui şi aşa cocoşat de datorii şi lipsit de facilităţi iar acum, prin instituirea  taxei speciale, nu numai că se clarifică lucrurile, arătând impostura şi golănia taxei percepute din 2010 dar şi arată care sunt condiţiile în care se instituie legalaceastă taxă specială.Cum bine spune legiuitorul, această  taxă este datorată de persoanele fizice şi juridice “care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate” ceea ce este absolut firesc pornind de la premisa de bun simţ că toată lumea produce gunoi.Acest lucru de bun simţ a fost ignorat de  conducătorii noştri dornici să adune cât mai mulţi bani la buget pe care apoi să îi cheltuie fără să ţină cont de nevoile reale ale oraşului.Degeaba s-au revoltat anii la rând sighişorenii obligaţi să plătească aberanta taxă chiar şi dacă locuiau într-un bloc de 100 apartamente şi îşi făceau singuri curăţenie sau îşi deszăpezeau singuri aleile ba chiar şi dacă stăteau în vârful unui deal unde niciodată nu ajunge vreo maşină de gunoi sau de deszăpezire. Faptul că taxa se instituie pe persoană şi nu pe familie/locuinţă sau cum o mai fi intitulat-o “pricepuţii” în ale finanţelor, clarifică o altă aberaţie, aceea de a taxa “locuinţele” şi nu oamenii care făceau mizerie şi nu aveau contract cu operatorul. Iată cum “gura păcătosului adevăr grăieşte” şi, consecvenţi cu propria lăcomie, nu au înlocuit vechea taxă cu cea normală legală şi să ceară scuze sighişorenilor pentru modul strâmb cum au acţionat ci, nici mai mult nici mai puţin adaugă o nouă taxă la cea care deja era ilegal instituită şi a cărei valoare a fost mărită, inclusiv pentru 2015 – ajungând prin măriri succesive şi la fel de nejustificate de la valoarea iniţială din 2010 de  51 lei /an/familie la 88 lei/an/locuinţă.

În legătură cu propunerea de mai sus, se impune organizarea urgentă a unei consultări publice pentru Regulamentul de stabilire a taxei speciale de salubritate care să constituie obiectul unei HCL distincte.

Aprobarea unui Regulament de stabilire a taxei speciale de salubritate prin includerea sa ca a anexă a …. Hotărârii privind taxele şi impozitele este, pe lângă ilegalitatea în sine,  o încercare de a trece neobservat faptul că nu s-a supus dezbaterii publice acest Regulament – cum nu s-a făcut nici în 2010 la stabilirea ilegalei taxe – care, după parcurgerea procedurii  consultării cetăţenilor  ar fi trebuit să fie obiectul unei hotărâri distincte. Dincolo de “sărirea” procedurii dezbaterii publice, Anexa 2.1. desluşeşte pe deplin acest tertip şi arată cum ar fi trebuit să se procedeze în 2010 când, ca şi acum, taxa specială de salubritate ar fi trebuit să fie plătită doar de  persoanele fizice – pe persoană şi nu pe locuinţă sau familie – respectiv de persoanele juridice  care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate, indiferent cine ar fi acela.

Cu riscul de a mă repeta, subliniez faptul că includerea Regulamentului de stabilire a taxei de salubritate ca anexă a HCL privind taxele şi impozite fără a oferi posibilitatea publicului interesat de a emite opinii şi formula propuneri este un subterfugiu ruşinos fiind în acelaşi timp o  confirmare a ilegalităţii făcute în 2010 de decidenţii locali iar aprobarea acestuia, o dată cu nivelul taxei de saubritate este, în opinia mea,  o încercare de a eluda procedura consultării publice şi a adoptării unei HCL cu acest obiect dar şi de a ascunde excrocheria făcută în 2010.

N.B. Sighişorenii au baza legală pentru a cere în instanţă banii înapoi cu dobândă şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi din Executiv şi Legislativ pentru această făcătură care le-a scos unora mai mulţi bani din buzunar decât impozitul datorat pentru garsonieră sau apartament.

Referitor la ANEXA nr. 8  a proiectului de hotărâre – patrimoniu

Propun să se instituie o taxă pentru folosirea imaginii Cetăţii Sighişoara de cei care o valorifică în reclame – vezi Silva, Orange, Next Model – producţii artistice şi documentare, vederi, albume, suveniruri etc. astfel încât să se optimizeze resursele pe care oraşul le are şi nu să se apleze la varianta folosită până în prezent aceea a se lua pielea de pe bieţii sighişoreni care au parte de impozite mai mari decât în oraşe similare şi fără să li se ofere vreun serviciu sau facilitate în schimbul dărilor plătite. Imaginea oraşului nu a fost deloc exploatată în interesul oraşului cu toate că s-au cheltuit din buget sute de milioane pentru protejarea mărcii la OSIM – Stema oraşului, imaginea de ansamblu Cetăţii şi a Turnului cu Ceas etc. – prin contracte consistente încheiate cu terţi deşi dosarele ar fi putut fi întocmite de funcţionari din Primărie economisindu-se sume importante din buget, cheltuiala fiind complet inutilă întrucât mărcile protejate nu a fost apoi  valorificată de oraş prin contracte de cesiune a mărcii ci, de te miri cine a fost sficient de deştept să o facă şi să motiveze suficient de bine pe cei care ar fi fost în drept să ceară despăgubire şi nu au făcut-o deşi nu s-au sfiit să cheltuie sume colosale pe contracte de asistenţă juridică.

Astfel, în afară de cele două taxe de filmare, modice s-ar putea spune faţă de bugetul pe care producătorii le au în bugetul lor pentru locaţie şi folosirea imaginii, care şi ele puteau uşor inversate – 750 lei/zi pentru filmări fără decor în loc de 7.500 lei filmări cu decor iar pentru folosirea domeniului public pentru recuzită, maşini etc. banii sunt încasaţi de o firmă privată căreia i s-a delegat dreptul de a încasa taxe din folosirea domeniului public… În 2013, spre exemplu, s-a filmat o reclamă cu Bere Silva în care s-a atârnat pe Turnul cu Ceas, monument istoric de grad zero, o sticlă uriaşă de bere, filmările blocând activitatea muzeului ore în şir, cu pierderi semnificative la încasări, ocazie cu care am sesizat în scris conducerea Primăriei dar nu am primit răspuns ci doar represalii care s-au dovedit în instanţă a fi fost abuzive.

Din această anexă lipsesc desigur şi taxele de parcare publică şi rezidenţială şi cele pentru piaţă încasate de câţiva ani de o firmă privată SC Ecoserv SRL, un abuz care prejudiciază interesul public diminuând drastic bugetul local cu consecinţe asupra contribuabilor  sighişoreni pentru ale căror nevoi reale nu sunt niciodată bani, dar acest subiect se va clarifica o dată cu finalizarea anchetei de către organele de anchetă anticorupţie.”

Desfăşurarea dezbaterii publice

“FB  – Ședință publică organizată în cadrul procedurii de dezbaterea publică a  proiectului privind taxele și impozitele locale pentru anul 2016

Fiind unul din puținii participanți la adunarea publică desfășurată ieri, 15 octombrie la Primărie, până la redactarea minutei acestei adunări  și finalizarea  proiectului privind taxele și impozitele locale pe anul 2016 aflat în dezbatere publică din data de 29 septembrie 2015, m-am gândit că ar fi util să împărtășesc sighișorenilor care nu au avut șansa să afle de organizarea acestei întâlniri a autorităților locale cu publicul interesat, aspect relevante ale acestei dezbateri.

În primul rând vreau să salut intrarea în normalitate prin organizarea acestei adunări publice pentru dezbaterea unui proiect de interes general, conform obligației  prevăzută de Legea 52 privind transparența decizională în administrația publică locală. După ani de zile în care această prevedere legală a fost ignorată, la inițiativa viceprimarului Ionel Gavrilă, așa cum acesta a precizat în preambulul discuțiilor, cetățenii au fost invitații, printr-un anunț postat pe webite-ul Primăriei, www.sighisoara.org.ro, să transmită în scris propunerile, sugestiile și opiniile pe marginea unui proiect de hotărâre, în speță unul de interes major, cel privind taxele și impozitele locale.

Tot de salutat este și prezența șefilor compartimentelor de specialitate, care au întocmit și semnat, fiecare pe domeniul său, anexele privind nivelurile taxelor și impozitelor locale pe annul 2016, aceștia fiind în măsură, ca în conformitate cu prevederile legale să ofere lămuriri și răspunsuri la eventualele întrebări.Cel care a avut misiunea cea mai grea a fost, cum era de așteptat, dl. Vasile Vaidacuțan, șef al Biroului Impozite și Taxe. Tot cum era de așteptat, cei doi șefii de facto ai finanțelor orașului – Direcția Economice – aflați la aceeași masă a discuțiilor, nu au avut vorbele la ei, rolul lor fiind pur decorativ.

Ca o opinie personală, numărul suprinzător de mic al cetățenilor care au fost prezenți la dezbatere a fost determinat de o anumită discontinuitate în transmiterea mesajului de către canalele de comunicare Revenind la intenția evocată în primul paragraf, voi punct succinct momentele dezbaterii, după care voi posta și textul recomandării mele transmise, în termenul precizat în anunț.

În deschidere, domnul Gavrillă a subliniat rolul avut în organizarea întâlnirii precum și aportul la reducerea cotei de 0,1% la 0,83% – e vorba de procentul care se aplică pentru calcularea impozitului datorat pentru clădirile rezidențiale care în proiectul prezentat pe website  apărea ca fiind de 0,1%.. De asemenea, a punctate disponibilitate și deschiderea e care o are pentru completarea proiectului cu propunerile conținute în materialele scrise primite de la cetățeni pe care le-a apreciat a fi pertinente. Ceea ce e important de reținut este afirmația că impozitele și taxele vor fi la fel ca anul trecut, din punctul de vedere al Primăriei, singurele schimbări fiind  cele prevăzute în Noul Cod Fiscal.

Domnul Vasile Vaidacuțan a punctat succinct acele modificări din care spicuiesc, cu mențiunea că nefiind de specialitate, e posibil să nu le fi reținut pe toate dar, așa cum dl. Vaidacuțan a precizat, toate vor fi postat în cel mai scurt timp pe site-ul www,sighisoara.org.ro:  obligația persoanelor juridice de a depune declarația de impunere până în 29 februarie 2016, obligația persoanelor fizice de a declara clădirile nerezidențiale sau mixte aflate în proprietate, modificarea unor prevederi privind impozitarea terenurilor aferente construcțiilor, principal noutate fiind aceea că se va impozita și terenul de sub clădire, eliminarea impozitului pentru mașinile radiate din circulație etc.

Așa cum și dl. Gavrilă observa la începutul dezbaterii, principala problemă ridicată de cei care au trimis materiale scrise, inclusiv subsemnata,  a fost aceea a taxei de salubrizare motiv pentru care a fost o întreagă discuție pe această temă, fiecare ”trăgând jar la oala lui”, discuția încheindu-se în ”coadă de pește”, însă, așa cum dl. Viceprimar a promis, la finalizarea proiectului se va ține cont de propunerile făcute și de prevederile legale. Când mi s-a dat cuvântul, m-am referit succinct la cele două probleme de fond conținute în materialul transmis, atașat prezentei postări:

  1. Anularea art. 4 privind taxa de salubritate cocomitent cu introducerea taxei speciale de salubritate, moment care, în opinia mea clarifică toate discuțiile purtate între populația revoltată și cei care au găsit de cuviință să instituie în 2010 acea taxă controversată:faptul că Regulamentul aplicării taxei speciale s-a introdus ca anexă a Hotărârii privind taxele și impozitele, este o inabilitate care poate fi corectată așa cum, de altfel, am și propus. Care sunt clarificările care practice demontează orice argument ar fi putut fi adus vreodată în sprijinul acelei aberante taxe:

Taxa specială de salubritate se plătește ca o taxă calculate lunar/persoană de persoanele juridice sau fizice care nu au încheiat contract cu un operator de salubritate.  Nu doar de proprietar, nu pe familie, nu pe locuință și în niciun caz de cei care au contract cu operatorul de salubritate. Asta cu atât mai mult cu cât majoritatea sighișorenilor cărora li s-a impus plata acestei taxe, sub sancțiunea executării silite sau neeliberării ABUZIVE a unor acte necesare de la serviciile primăriei, nu au beneficiat de niciunul din serviciile enumerate în descrierea taxei : măturat, deszăpezit, ridicat gunoi nemenajer etc.

  1. Instituirea unei taxe pe folosirea imaginii Sighișoarei pentru a stopa valorificarea acesteia de toată lumea mai puțin de sighișoreni care, în schimb sunt puși și să plătească taxe și impozite al căror nivel este mai mare decât în multe alte orașe. După ani de zile în care sighișorenii au avut doar obligații și foarte puține spre deloc  beneficii, introducerea unei astfel de taxe care să fie aplicată tuturo celor care folosesc imaginea Sighișoarei pentru reclamă și publcitate, materiale foto, video, suveniruri, etc. ar adduce mai mulți bani la buget ceea ce, pe de o parte, ar crea resurse pentru finanțarea serviciilor și facilităților necesare sighișorenilor și, pe de altă parte ar scădea presiunea pusă pe buzunarul acestora, în condițiile în care, nu din vina lor, puterea de cumpărare și nivelul socio-economic a ajuns la un minim îngrijorător.

În  finalul intervenției care, grație bunavoinței domnului Viceprimar nu a fost limitată la trei minute cum scria în anunț, am făcut referire și la modul, cel puțin păgubos în care municipalitatea a renunțat, în favoarea unor terți la încasarea de taxe din folosirea domeniului public.

Și ceilalți vorbitori înscriși la cuvânt au folosit prilejul de a pune pe tapet  probleme care îi  preocupă: gestionarea Gropii de gunoi nepericuloase în contextul depozitării haotice a gunoaielor fără aprobarea Consiliului Local  cu consecință directă și gravă asupra duratei de viață a acestei investiții majore din bugetul orașului, nivelul ridicat al taxelor de copiere a documentelor din arhiva Primăriei  și refuzul oferirii acestora  în format electronic și lipsa de suport a taxe de cercetare la solicitarea de informații, eficientizarea monitorizării abandonării gunoaielor pe domeniul public etc.

Dezbaterea s-a încheiat într-o atmosferă optimist, noi cei prezenți așteptând încrezători forma finală a proiectului cu includerea propunerilor făcute dar și cu corecturilor de rigoare.

http://www.sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID?OpenView&RedirectTo=/portal%2Fstiri.nsf%2FvwStiri%2F463B4A0174C1AF85C2257ECF0044A5D6%3FOpenDocument|TipDocument%3D

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes