Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iunie 2015

primaria-sighisoara1În data de 25 iunie 2015, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a domnului Şuteu Octavean
2.      Adresa Instituției Prefectului –Județul Mureș nr. 6102/IV/3.06.2014, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 13220/8.06.2015 în legătură cu suspendarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 10/29.01.2015
3.      Informare privind Baza de Agrement Ștrandul Mare str. Griviței nr. 4C
4.      Informare cu privire la adresa S.C. INES ROCO S.R.L. , I.I. Fulop Angela Carmen și Baciu Olimpiu
5.      Informare privind situația clădirilor ”Casa de oaspeți” și ”Casa de copii”
6.      Informare privind alunecările de teren de pe străzile Vasile Lucaciu și Avram Iancu
7.      Informare privind situația cu contribuabilii care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri, pe anul 2015
8.      Proiect de hotărâre privind organizarea ediției 2015 a Târgului Meșteșugarilor
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării și decontării cheltuielilor de transport necesare pentru deplasarea Grupului Coral ”Nicolae Bogdan” în Budapesta, Ungaria, în perioada 2-6 iulie 2015, pentru reprezentarea României și a Municipiului Sighișoara la Festivalul de Muzică Corală și Orchestrală

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 60/27.03.2014 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014
12. Proiect de hotărâre privind aprobare rectificării bugetului general al unității administrativ- teritoriale pe anul 2015
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sighișoara pentru anul 2015
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara
16. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor și aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor provizorii ai S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, elaborat de Consiliul de Administrație al societății
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a ” ADI ECOLECT”
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a ADI ” Aqua Invest Mureș”
20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorității de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” ajustarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare
21. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale
22. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
23. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
24. Proiect de hotărâre privind modificarea și ulterior preluarea unui contract de concesiune
25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local ca membru în comisia socială de analiză pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepția locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
27. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuințe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara
28. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 25 iunie 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes