Hocus-pocus cu festivalul medieval

independentulPe 16 iunie a.c. Consiliul Local al Municipiului Sighișoara s-a întrunit într-o ședință extraordinară ce a avut pe ordinea de zi patru puncte, cel mai important fiind legat de organizarea Festivalului Sighișoara Medievală” 2015.

Potrivit art. 39 din legea 215/2001, actualizată și republicată, privind administrația publică locală, “Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unității administrativ-teritoriale, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înainte de ședințele extraordinare”. În invitația la ședință se vor preciza data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a acesteia”. “Ordinea de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștința locuitorilor comunei sau ai orașului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate”. Un alt articol mai spune: În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului sau în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată”. Nu cred că se pune problema să fie luat în calcul acest text, din moment ce consilierilor li s-a amintit, cu câteva zile înainte, de organizarea unei viitoare ședințe extraordinare, pentru care nu li s-au mai transmis invitații oficiale. (citește articolul complet)

Vezi și:  Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Sighișoara Medievală 2015

Referințe:

Cine și cum va organiza Festivalul „Sighișoara Medievală”? (RadioSon Sighișoara)

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Hocus-pocus cu festivalul medieval”

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes