Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna mai 2015

primaria-sighisoara1În data de 27 mai 2015, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Informare privind proiectul cultural ”Turnirul Scriitorilor” Ediția a II-a, 30 aprilie – 1 mai 2015
2.      Informare privind relațiile de parteneriat între Municipiul Sighișoara și localitatea Dinkelsbuhl (Germania)
3.      Informare privind problemele ridicate în ședința Consiliului local Sighișoara din data de 30.04.2015
4.      Informare cu privire la propuneri de modificare a organigramei Poliției locale Sighișoara
5.      Raport de activitate al S.C.Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara pe anul 2014
6.      Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor economico – financiare ale S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara la 31.12.2014

8.      Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de locuri la Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara, a costului mediu lunar de întreținere, a cuantumului alocației zilnice de hrană, a contribuției medii lunare de întreținere și contribuției/zi de întreținere datorată de către părinți/ reprezentanți legali, a finanțării sumelor în completare de la bugetul local, pentru copiii care frecventează Creșa din cadrul Municipiului Sighișoara
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri municipali la Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional ”Tabor Meetings” 2015
10. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ”Academia Sighișoara” 2015
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Actului Adițional de modificare al art. 36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit
12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Organizația O.C.E.A.D. Nazarineanul
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ teritoriale – la data de 31.12.2014
14. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C.Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Sighișoara, str. 1 Decembrie 1918 nr. 42 și închirierea acestuia
16. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune
17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare înghețată
18. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 27 mai 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes