Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2015

primaria-sighisoara1În data de 30 aprilie 2015, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Notificarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, nr. 2592/SIV/8.04.2015, înregistrată la Primăria Municipiului Sighişoara cu nr. 8940/15.04.2015, prin care se solicită revocarea H.C.L. nr. 10/29.01.2015
2.      Informare cu privire la plângerea prealabilă nr. 337/30.03.2015, formulată de S.C. Schuster Ecosal S.R.L. şi înregistrată la Municipiul Sighişoara cu nr. 8005/1.04.2015, prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local din 26.03.2015
3.      Informare cu privire la cauzele în care pentru asistenţă şi reprezentare au fost încheiate contracte de asistenţă juridică în anul 2014
4.      Informare privind proiectul ”Cetăţenii participă, comunitatea câştigă !”
5.      Raportul de control nr. 700/27.02.2015, încheiat de Camera de Conturi a Judeţului Mureş la S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara şi Decizia nr. 6/27.03.2015, înaintată directorului S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara cuprinzând măsurile dispuse pentru înlăturarea deficienţelor constatate
6.      Raport de activitate pe anul 2014 al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara
7.      Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighişoara a donaţiei unui aspirator de curăţare carte veche pentru Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” Sighişoara, din partea Bibliotecii din Saffron Walden, Anglia
8.      Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului contractual din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Sighişoara

9.      Proiect de hotărâre privind campania de prevenire şi combatere a fenomenului cerşetoriei pe raza municipiului Sighişoara
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 18/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor din blocurile finanţate şi construite în Municipiul Sighişoara prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – A.N.L.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara pe anul 2014
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali în oraşul Kiskunfelegyhaza, Ungaria
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Memoriului tehnic ”Modernizarea şi completarea sistemului de înştiinţare a autorităţilor administraţiei publice şi de avertizare – alarmare a populaţiei în situaţii de protecţie civilă, la municipiul Sighişoara”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public al Municipiului Sighişoara, propuse a se realiza în anul 2015 din surse proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2015
17. Proiect de hotărâre privind avizarea unor schimburi de locuinţe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.
18. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. I B – spaţiu comercial, parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, Piaţa Herman Oberth nr. 36
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Sighişoara şi Agenţia pentru Agenda Digitală a României
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 30 aprilie 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes