Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna februarie 2015

primaria-sighisoara1În data de 26 februarie 2015, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Informare privind ”Piaţa mică” din str. Plopilor nr. 2A
 2. Informare privind lucrările de investiţii pe anul 2014
 3. Informare cu privire la modernizarea străzii Moţilor
 4. Raportul de activitate al Instituţiei Primarului Municipiului Sighişoara aferent anului 2014
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Sighişoara, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 65/2014
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 52/30.08.2012
 7. Proiect de hotărâre privind susţinerea activităţii Clubului Sportiv ”Arena Juvenilă” Sighişoara
 8. Proiect de hotărâre privind organizarea ediţiei a X-a a Festivalului ”Sighişoara Blues Festival” 2015
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente culturale în parteneriat cu Fundaţia Cultural- Ştiinţifică Gaudeamus
 10. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Culturale ”Kikerics” Sighişoara
 11. Proiect de hotărâre privind susţinerea activităţii de interpretare artistică şi spectacole de promovare a imaginii municipiului Sighişoara de către Toboşarul Cetăţii
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sighişoara la Târgul de Turism al României – Centrul Expoziţional Romexpo – ediţia XXXIII, în perioada 12 – 15 martie 2015
 13. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Culturale „Plaiuri Ardelene” Sighişoara
 14. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Fanfarei Sighişoara
 15. Proiect de hotărâre privind susţinerea activităţii Clubului Atletic Municipal Sighişoara, în anul 2015
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Sighişoara pentru anul şcolar 2015 – 2016
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară „Ecolect Mureş”
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 3 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuirea directă a unor activităţi şi servicii de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, nr. 16200/2.08.2012
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Hetiur, str. Principală, nr. 99 – 100, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal Hetiur
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional pentru prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighişoara, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 6 Sighişoara
 21. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi întreţinerea păşunilor proprietatea privată a Municipiului Sighişoara pe anul 2015
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei părţi din veniturile obţinute de către Spitalul Municipal Sighişoara din închirierea către terţi a unor spaţii transmise în folosinţă gratuită
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighişoara
 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără T.V.A. inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, titulara dreptului de administrare
 25. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
 26. Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de închiriere
 27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului situat în Municipiul Sighişoara, str. 1 Decembrie 1918, nr. 42 şi închirierea acestuia
 28. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren în scopul amplasării unui automat pentru comercializare îngheţată
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă din corpul C al imobilului situat în Municipiul Sighişoara, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 8A, folosit de Muzeul de Istorie Sighişoara pentru depozitarea de obiecte muzeistice
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei dintre Municipiul Sighişoara şi I.S.U. „Horea” al Judeţului Mureş
 32. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 26 februarie 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes