„Bugetul Sighişoarei în 2015, pentru sighişoreni şi nevoile comunităţii.” – interviu transmis de Serviciul Relaţii Publice al Primăriei Sighişoara

primaria-sighisoara1În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Sighişoara, convocată în data de 12 februarie 2015 a fost aprobat bugetul general al unităţii administrativ- teritoriale pe anul 2015, respectiv bugetul Municipiului Sighişoara pentru acest an. Bugetul prevede venituri totale estimate pentru anul acesta la suma de 51.147.000 lei iar cheltuielile la 66.530.000 lei, rezultând un deficit de 15.383.000 lei, propuşi a fi finanţaţi din execedentul anului anterior. Viceprimarul municipiului, Dan Eugen Bândea, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2015, a făcut unele precizări privind structura bugetului şi proiectele ce vor avea parte de finanţare în acest an.

Rep: Aţi înaintat consilierilor sighişoreni Proiectul Bugetului Local pentru anul 2015. Este acesta permisiv investiţiilor şi chiar investiţiilor noi pentru Sighişoara?

Bândea Dan: Proiectul Bugetului Local pe anul 2015 este centrat pe investiţii pentru Sighișoara, este  pentru sighişoreni şi  nevoile comunităţii. Dacă discutăm despre oportunitățile de investiții suntem deschiși atât timp cât aceste investiții sunt în beneficiul sighișorenilor.

Rep: Cum vor fi alocate fondurile pe capitole?  Ce capitole vor fi prioritare?

Bândea Dan: Capitolele pe care vor fi alocate fonduri sunt: servicii publice generale 16,38%, apărare ordine publică și siguranță națională 1,79 %, cheltuieli social- culturale 39,52 %, servicii, dezvoltare publică, locuințe mediu și ape 19,63 %, acțiuni economice 22,68 %. Capitolele prioritare sunt : învățământ, sănătate, transport public, salubritate, întreținere străzi, iluminat public, întreținere zone verzi, ordine publică și binențeles promovarea turistică a municipiului Sighișoara și alte servicii publice generale.

Rep: Vor fi şi reduceri de cheltuieli şi în ce domenii?

Bândea Dan: În domeniul serviciilor publice generale, o diminuare de 1.459.000 lei care se datorează scăderii cheltuielor de personal și  scăderii dobânzilor.

Rep: Sighişoara are nevoie de investiţii. Pe ce veţi pune accentul în perioada următoare? Ce investiţii se impun urgent?

Bândea Dan: Așa cum am mai spus,  proiectul bugetului local pe anul 2015 este centrat pe investiții pentru oraș și cuprinde capitole de investiții ce prevăd modernizări de stăzi alocându-se fonduri pentru reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu, modernizarea străzilor: Nicolae Iorga, Română, Câmpului. Sunt străzi incluse la momentul acesta în buget, dar va urma o prioritizare a străzilor din municipiu, pentru că suntem conştienţi că trebuie intervenit în mai multe zone. Alte investiții care se impun şi au fost incluse în planul de lucrări şi investiţii pentru acest an   sunt:  reabilitare acoperiș clădire Primărie, reparație capitală la acoperișul clădirii Sălii Polivalente, închiderea depozitului de deşeuri industriale din Municipiul Sighişoara, sistem de semaforizare în Municipiul Sighișoara, extinderea reţelei de apă pe 12 străzi şi a reţelei de canalizare pe 14 străzi prin programul POS Mediu de accesare fonduri europene. Un alt domeniu de investiție va fi sistemul integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţiile cu o populaţie de până la 50000 de locuitori și anume  Modernizarea staţie de epurare.

Rep: Au fost incluse în bugetul pentru acest an fonduri pentru a creşte vizibilitatea oraşului?

Bândea Dan: Sighișoara  reprezintă un reper în domeniul turistic, atât pentru judeţul nostru cât şi pentru întreaga ţară. Pentru promovarea şi atragerea de turişti în zonă, Sighişoara a participat și va participa la Târgul de Turism al României de la Bucureşti, ediţiile de primăvară și toamnă. Standul Sighişoarei se bucură întotdeauna de un real succes, fiind vizitat de un număr mare de agenţii de turism din ţară şi străinătate, precum şi de un număr mare de turişti individuali. Succesul se datorează ofertei bogate de evenimente culturale organizate în municipiu, precum şi  gamei variate de produse turistice prezentate. Pentru promovarea Sighişoarei ca valoare istorică, arhitectonică şi culturală, pe plan naţional şi internaţional, în scopul creşterii atractivităţii sale ca destinaţie turistică,  Primăria municipiului Sighişoara a reuşit accesarea unei finanţări în valoare de 1,5 milioane de lei prin Programul Operaţional Regional, prin care s-a înfiinţat  Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică în fosta sală Ciprian Porumbescu, sala Sander. Am reabilitat prin acest proiect o clădire monument, iar activitatea  centrului urmăreşte promovarea Sighişoarei şi creşterea numărului de turişti în oraşul nostru. Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Sighişoara  funcţionează la parterul Sălii “Ciprian Porumbescu” şi dispune de toate echipamentele necesare activităţilor de marketing şi promovare și în viitorul apropiat și de personal calificat. În cadrul centrului  funcţionează un birou pentru informarea turiştilor, două birouri pentru personalul centrului, o sală de conferinţe unde se vor organiza diverse evenimente turistice, precum şi o sală pentru organizarea de expoziţii şi realizarea de prezentări. Prin materialele şi publicaţiile  multilingve distribuite vizitatorilor, dar şi prin evenimentele ce au ca scop promovarea turismului ( târguri, expoziţii), prin promovarea în mediu online şi prin includerea Centrului de Informare şi Promovare Turistică Sighişoara în anumite ghiduri turistice naţionale şi internaţionale, Sighişoara se regăseşte  în circuitul turistic general. Sighișoara “Bijuteria Medievală a României” are o imagine aparte, nu doar ca ansamblu arhitectonic, ci şi datorită faptului că se bucură de vizibilitate și tocmai de aceea trebuie să depunem eforturi pentru menținerea și creșterea vizibilității orașului. Consider că promovarea turismului prin accesarea unor fonduri europene la nivel de autoritate locală, trebuie să fie o prioritate pentru noi, ținând cont de acest potențial turistic pe care îl avem și pe care consider că suntem obligați să îl exploatăm pentru dezvoltarea comunității, pentru atragerea de noi investiții, crearea de locuri de muncă, toate acestea menite să ducă la creșterea nivelului de trai al nostru al tuturor.

Rep: În buget au fost incluse alocări pentru anumite persoane defavorizate sau pentru acordarea de subvenţii?

Bândea Dan: Sprijinul social nu este un domeniu de neglijat,  în acest sens având incluse în buget subvenții pentru pensionarii sighișoreni cărora le asigurăm și anul acesta transport gratuit în municipiu, sprijin pentru diverse categorii defavorizate și pentru ONG-uri și instituții care desfășoară activități caritabile în Sighișoara.

Rep: Putem vorbi despre un buget realist al Sighişoarei pentru anul 2015?

Bândea Dan: Repet, bugetul are în vedere nevoi ale cetățenilor și priorități ale orașului.

Rep: În finalul discuţiei ce aţi dori să le transmiteţi cetăţenilor, pentru că încă suntem la început de an?

Bândea Dan: Avem o răspundere foarte mare în administrarea acestui oraş ce a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a Consiliului Europei, odată cu conferirea Premiului Europei, distincţie acordată pentru sentimentul de apartenenţă la Europa pe care cetăţenii oraşului nostru îl au. Ne mândrim cu faptul că suntem singurul oraş din România ce a obţinut această distincţie, dar aceasta ne şi responsabilizează să ne menţinem pe această treaptă de respect şi implicare în spirit european. Aceasta este și dorința mea de a continua să facem lucrurile bune pentru care am ajuns să fim premiaţi drept cei mai buni din Europa. Ca parte a unei echipe, am  şansa de a înţelege ce înseamnă administraţia unui oraş cu dificultăţile şi satisfacţiile ei. Aceast fapt mă face tot mai determinat în a-mi face datoria cu bună credinţă şi, mai ales, cu respect faţă de cetățenii Sighișoarei. Împreună, cu răbdare și încredere, consider că este important să ne centrăm atenția pe ceea ce avem de făcut și nu pe atacuri cu scop electoral, asa încât cu siguranţă întreg oraşul va avea de câştigat. Este momentul în care trebuie să ne mobilizăm fiecare dintre noi cei care suntem în administrația publică locală să înțelegem rolul și importanța unei administrații publice nu doar europene ci și eficiente, construită pentru cetățean și pentru satisfacerea nevoilor acestuia. Sunt adeptul lucrurilor bine facute, cu responsabilitate, cu echilibru și mai ales cu sprijin și întelegere din partea cetăţenilor Sighişoarei.

Vezi şi Proiectul de buget pe anul 2015, aşa cum este postat pe site-ul Primăriei Sighişoara

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes