Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna ianuarie 2015

primaria-sighisoara1În data de 29 ianuarie 2015 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Prezentare informare privind Raportul de evaluare al Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 51080/G/II/16.12.2014
 2. Adresa nr. 42/7.01.2015, înregistrată la Municipiul Sighişoara cu nr. 675/13.01.2015, prin care Camera de Conturi a Judeţului Mureş transmite Decizia nr. 39/6.01.2015 emisă de către directorul camerei de conturi, pentru înlăturarea deficienţelor constatate şi consemnate în Raportul de control nr. 24840/14.11.2014
 3. Adresa nr. 115/14.01.2015, înregistrată la Municipiul Sighişoara cu nr. 1314/20.01.2015, prin care Camera de Conturi a Judeţului Mureş transmite Raportul de control nr. 2620/12.12.2014 încheiat la S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighişoara şi Decizia nr. 91 din 12 ianuarie 2015, înaintată directorului S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighişoara cuprinzând măsurile dispuse pentru înlăturarea deficienţelor constatate
 4. Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială, asupra activităţii asistenţilor personali, pentru perioada iulie 2014 – decembrie 2014
 5. Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în municipiul Sighişoara în perioada iulie 2014 – decembrie 2014
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului Municipal Sighişoara
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2015, al S.C.Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara pe anul 2015
 9. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara ca administratori provizorii
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighişoara în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREŞ” pentru a vota, în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREŞ”, aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş
 11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighişoara în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREŞ” pentru a vota modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREŞ”
 12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighişoara, în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREŞ”, pentru a vota aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C. ”Compania Aquaserv” S.A., anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22/202.662/2010
 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2015
 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighişoara a donaţiei unor bunuri mobile din partea Asociaţiei Clubul Lions Sighişoara, respectiv din partea unor persoane fizice
 15. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2015
 16. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
 17. Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale ale Municipiului Sighişoara şi ale unităţilor de sub autoritatea municipiului, pe anul 2014
 18. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
 19. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
 20. Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 29 ianuarie 2015 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes