GAL Dealurile Târnavelor la bilanţ

DSCF3746Peste 1,8 milioane euro este sprijinul total nerambursabil pentru 28 de proiecte depuse la GAL Dealurile Târnavelor şi aflate în curs de implementare, a declarat Florentina Călugăr, director executiv GAL DT în cadrul unei conferinţe de presă. Alte cinci proiecte au fost declarate eligibile la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi vor fi contractate în viitorul apropiat. Începând cu 14 februarie 2013 şi până la 31 decembrie 2014 la biroul GAL Dealurile Târnavelor de la Saschiz au fost depuse peste 50 de proiecte pe mai multe măsuri de finanţare nerambursabilă cum ar fi: instalarea ca tânăr fermier, modernizarea exploataţiilor agricole, creşterea competitivităţii firmelor din sectorul agricol şi forestier, crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi, dezvoltarea turismului, etc. pentru care suma totală disponibilă prin intermediul GAL DT a fost de 2,5 milioane euro. Faptul că până la 31 decembrie 2014, peste 1,8 milioane euro din aceste fonduri au fost absorbite, reprezintă un procent destul de bun, în condiţiile în care în această sumă nu sunt incluse şi cele cinci proiecte recent declarate eligibile, şi având în vedere că până la data de 15 ianuarie mai e deschisă o sesiune de depunere de proiecte pe măsura 322 –  Renovarea și dezvoltarea satelor.

Proiecte în curs de implementare

Una dintre măsurile de finanţare care s-a bucurat de cel mai mare interes din partea solicitanţilor a fost Măsura 313L – ,,Încurajarea activitățiilor turistice” pentru care au fost lansate 4 apeluri de selecție pe parcursul anilor 2013 şi 2014 iar solicitanţii au depus la GAL Dealurile Târnavelor un număr de 17 proiecte. Dintre acestea, nouă proiecte se află în implementare cu o valoare totală a sprijinului nerambursabil de 851.541 euro. Majoritatea prevăd construcţii şi/sau dotări de pensiuni turistice în comunele din perimetrul GAL DT, dar există şi un proiect care se referă la achiziţionarea de biciclete în vederea închirierii lor turiştilor pentru activitatea de ciclo-turism mai ales că în zonă a fost amenajat un traseu de ciclo-turism care urmează să fie extins astfel încât să lege mai multe sate săseşti între Viscri şi Sighişoara, iar posibilitatea ca turiştii care vizitează zonă să închirieze biciclete pentru a străbate acest traseu, pentru vizitarea obiectivelor turistice sau plimbări în natură este o oportunitate şi în acelaşi timp o nevoie.

Pentru dezvoltarea serviciilor non-agricole în teritoriu s-au contractat patru proiecte prin Măsura 312L „Crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”. Acestea prevăd investiții în amenajarea și dotarea unui atelier de tâmplărie, fabricarea de brichete din deșeuri vegetale,  construirea unei manufacturi și achiziţia de echipamente pentru fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente stomatologice. Alte zece investiţii vor fi realizate de autoritățile publice locale membre GAL DT prin Măsura 322L „Renovarea și dezvoltarea satelor”. Investiţiile realizate de cele opt comune din teritoriul GAL au în vedere modernizarea şi dotarea căminelor culturale, dotarea serviciilor de gospodărire comunală şi a celor de întreţinere drumuri, precum şi construire a unui teren de sport, iar valoarea totală a proiectelor contractate sau aflate în curs de evaluare este de 1.009.269 euro. .
În ce privește investițiile în sectorul agricol, în total sunt cinci proiecte depuse la GAL DT care au fost contractate. Astfel, un proiect este pe Măsura 112L „Instalarea tinerilor fermieri”, trei pe Măsura 121L „Modernizarea exploatațiilor agricole”, în special pentru achiziție de utilaje agricole. Alte trei proiecte privind instalarea tinerilor fermieri sunt eligibile la Agenţia pentru Finanţarea Investiţilor Rurale, urmând a fi contractate.

Promovarea patrimoniului cultural în teritoriile GAL

În următoarea perioadă activitatea GAL Dealurile Târnavelor se va concentra pe monitorizarea implementarii proiectelor care au obţinut finanţare dar şi pe organizarea de cursuri destinate beneficiarilor sau potenţialilor beneficiari ai finanţărilor. De asemenea, GAL DT a semnat un contract de finanţare cu AFIR pentru proiectul “ Cooperare pentru promovarea patrimoniului cultural”. Proiectul, în valoare de apropae 26.000 euro, se va derula în colaborare cu GAL Podişul Mediaşului şi GAL Microregiunea Hartibaciu. În cadrul proiectului vor fi organizate trei evenimente mari în fiecare GAL. Astfel în luna aprilie la Agnita va fi organizat un targ al producătorilor zonali, în prima parte a lunii mai, va fi un eveniment cultural la Dumbrăveni iar spre sfârşitul lunii mai un alt eveniment la Biertan. Aceste acţiuni au ca scop promovarea modelelor de bună practică şi facilitarea schimbului de experienţă în domeniul conservării şi valorizării patrimoniului local.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes