Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna decembrie 2014

primaria-sighisoara1În data de 18 decembrie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.         Petiţia nr. 89/CL/25.11.2014 prin care Asociaţia Clubul Lions Sighişoara solicită cuprinderea lucrării de izolare termică a clădirii creşei din str. Plopilor nr. 19 în bugetul Consiliului Local Sighişoara aferent anului 2015
2.         Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat dintre Municipiul Sighişoara şi Asociaţia Centrul Creştin Social de Noapte Sighişoara
3.         Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea planului local de implementare şi al planului local de acţiune în ceea ce priveşte protecţia la foc şi îmbunătăţirea sistemelor de stingere a incendiilor în Centrul Istoric Sighişoara ( zonă protejată cu valoare mondială )
4.         Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea expertizei tehnice, a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a documentaţiei pentru obţinerea avizelor şi a certificatului de urbanism, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea acoperişului clădirii situată pe strada Muzeului nr. 7 din Municipiul Sighişoara”
5.         Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu din Municipiul Sighişoara”
6.         Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Proiectului Tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzii Câmpului din Municipiul Sighişoara”
7.         Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2014

8.         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ – teritoriale pe anul 2014
9.         Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Cultural Ştiinţifică Gaudeamus din Sighişoara
10.      Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Metro Ministries Sighişoara
11.      Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Fundaţia Veritas Sighişoara
12.      Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Asociaţia ”Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” – Sighişoara
13.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighişoara pe anul 2014
14.      Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
15.      Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013
16.      Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
17.      Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale la contractele de închiriere pmntru imobilele din Sighişoara, str. Horea, nr. 9, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, respectiv din Hetiur, str. Principală, nr. 99-100, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 3, Grădiniţa cu program normal nr. 6, respectiv Grădiniţa cu prggram normal Hetiur
18.      Proiect de hotărâre privind folosinūa cu titlu gratuit a Sălii de Sport ”Radu Voina” de către Asociaţia”Clubul Sportiv ”Pro Tineret” Sighişoara pentru antrenamente şi desfăşurarea etapelor din liga a II-a de fotbal în sală
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 18 decembrie 2014 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes