Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna noiembrie 2014

primaria-sighisoara1În data de 27 noiembrie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Informare privind situaţia străzilor şi podurilor care necesită reabilitare
2.      Petiţia nr. 80/CL/22.10.2014 prin care domnul consilier local Pop Claudiu solicită un raport detaliat cu privire la situaţia schimburilor de terenuri efectuate între unitatea administrativ-teritorială a municipiului Sighişoara şi persoane fizice sau private şi referatul Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta
3.      Petiţia nr. 81/CL/28.10.2014 prin care doamna Ştefan Rodica solicită reducerea cuantumului sumei de 1071 lei cu titlu de chirie pentru spaţii comerciale şi referatul Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta
4.      Petiţia nr. 82/CL/10.11.2014 prin care domnul Abze Csaba solicită prelungirea valabilităţii autorizaţiei nr. 7/9.07.2014 şi referatul Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta
5.      Petiţia nr. 83/CL/14.11.2014 prin care domnul Bogdan Valeriu, şeful Serviciului Poliţia Locală Sighişoara aduce la cunoştiinţă unele aspecte privind evenimentele petrecute cu ocazia desfăşurării Festivalului Sighişoara Medievală
6.      Petiţia nr. 84/CL/14.11.2014 prin care grupul de consilieri locali UIP Sighişoara solicită informaţii privind derularea proiectului ” Mansardare Colegiul Naţional Mircea Eliade”
7.      Petiţia nr. 87/CL/19.11.2014 prin care domnul Sîrbu Iulian, consilier local municipal, informează în legătură cu invitaţia de participare la o conferinţă pe tema patrimoniului cultural şi la o sesiune de informare pe tema finanţărilor europene pentru patrimoniul cultural prezentate de experţi de la Comisia Europeană la Bruxelles ( Belgia ) în perioada 1-3 decembrie 2014
8.      Petiţia nr. 88/CL/20.11.2014 prin care domnul Moldovan Mirel Ioan prezintă intenţia de vânzare a unui imobil din Sighişoara, str. Abatorului , nr. 8 şi referatul Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta

9.      Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” domnului protopop Dan Ovidiu
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului pentru linia de credit contractată de către S.C. A.T.T. S.A Sighişoara
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2014, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
12. Proiect de hotărâre privind modificarea duratei contractelor de închiriere a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă şi a terenurilor din piaţa Agroalimentară a Municipiului Sighişoara, încheiate de S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de autorizare a agenţilor economici pentru desfăşurarea unor activităţi economice, pe raza Municipiului Sighişoara
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 19 decembrie 2014- 8 februarie 2015 pentru amplasarea PARCULUI DE IARNĂ în Municipiul Sighişoara
16. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuinţe din fondul locativ, respectiv extinderea unei locuinţe din acelaşi fond locativ
17. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe mp. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenurile aferente acestora, care aparţin domeniului public şi privat al municipiului
20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 171/30.09.2010, aşa cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 62/25.04.2013
21. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
23. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 27 noiembrie 2014 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes