Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna septembrie 2014

primaria-sighisoara1În data de 25 septembrie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 60/CL/29.08.2014 prin care Organizaţia neguvernamentală „Limanul” solicită schimbarea denumirii staţiei de autobus din „Baraţilor” în „Petöfi Sándor” şi a staţiilor de autobuz din dreptul Complexului Kaufland în „Horia-Cloşca şi Crişan” şi „Gheorghe Doja”
2.      Petiţia nr. 61/CL/03.09.2014 prin care locuitorii cartierului Rezidenţial Târnava II solicită lucrări de amenajare şi întreţinerea drumului şi a spaţiilor verzi
3.      Petiţia nr. 62/CL/03.09.2014 prin care S.C. Fermis S.R.L. Sighişoara solicită prelungirea termenelor de realizare a investiţiilor pe care trebuia să le efectueze conform Contractului de concesiune nr. 15/14663/20.08.2007 şi informarea Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta
4.      Petiţia nr. 63/CL/11.09.2014 şi Petiţia nr. 64/CL/15.09.2014 prin care S.C. SEFAR S.R.L. Sighişoara solicită cumpărare teren şi construirii drum de acces, precum şi aprobarea întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal din fonduri proprii pe terenul proprietate a consiliului local
5.      Petiţia nr. 65/CL/15.09.2014 prin care domnul Neguţ-Târtescu Ion aduce la cunoştinţă că doamna Firi Margareta a executat şi modificări interioare la ap. 14 din str. Plopilor nr.33 fără a avea autorizaţie de construcţie
6.      Petiţia nr. 66/CL/15.09.2014 prin care Centrul CEDES Sighişoara solicită iniţierea unui proiect de hotărâre prin care elevii din Sighişoara să plătească un abonament lunar şi să fie valabil pe toate liniile de transport şi răspunsul S.C. A.T.T. S.A. nr. 1850/17.09.2014

7.      Petiţia nr. 67/CL/15.09.2014 prin care domnul consilier Pop Claudiu solicită evaluarea situaţiei şi deblocarea imediată a lotizării şi realizarea unui PUD în vederea respectării Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor şi informarea Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui consilier local municipal în oraşul Zamosc – Polonia pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la celebrarea celei de-a 25-a aniversări de la înfrăţirea oraşului Zamosc cu oraşul Schwaebisch din Germania
9.      Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui punct de lucru al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării, la Depozitul de deşeuri nepericuloase al Municipiului Sighişoara, a deşeurilor menajere provenite din municipiul Tîrgu Mureş, respectiv cu privire la situaţiile în care alte unităţi administrativ-teritoriale, numai din judeţul Mureş, solicită în scris depozitarea de deşeuri menajere provenite din aceste unităţi administrativ-teritoriale la Depozitul de deşeuri nepericuloase al Municipiului Sighişoara
11. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
13. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
15. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 25 septembrie 2014 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes