Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna august 2014

primaria-sighisoara1În data de 28 august 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Adresa nr. 8022, 8128/SIV/24.07.2014, înregistrată în Registrul Consiliului Local Sighişoara cu nr. 52/CL/30.07.2014, prin care Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş, solicită respectarea prevederilor art. 9, alin. (3) din Legea nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu referire la mandatul de consilier local al domnului Şuteu Octavean
2.      Petiţia nr. 53/CL/31.07.2014 prin care locuitorii str. Dimitrie Cantemir solicită aprobare pentru executarea lucrărilor instalaţiei de canalizare
3.      Petiţia nr. 57/CL/12.08.2014 prin care S.C. SEFAR S.R.L. Sighişoara revine în legătură cu problema lipsei căilor de acces la noua hală de producţie
4.      Petiţia nr. 59/CL/19.08.2014 prin care domnul Luca Vasile solicită promovarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe diferenţiate pentru eliberarea de copii la documente din arhiva Primăriei şi transmiterea acestora în format electronic
5.      Informare cu privire la demersurile pentru realizarea unui sistem de semnalizare de tipul „undă verde” pe DN 13 – E 60

6.      Informare privind lucrările de reparaţii şi investiţii executate în anul 2014 la unităţile şcolare de pe raza municipiului Sighişoara
7.      Informare cu privire la situaţia lucrărilor de investiţii privind canalizarea menajeră şi pluvială, pachet II
8.      Informare cu privire la accidentul mortal petrecut în apropierea depozitului de deşeuri municipale
9.      Informare cu privire la derularea acordului de parteneriat, încheiat între Municipiul Sighişoara şi Asociaţia pentru Drepturile Animalelor Sighişoara
10. Informare privind stadiul obiectivului de investiţii „Lucrări de reparaţii capitale la acoperişul sălii de sport Radu Voina”
11. Informare cu privire la activitatea de administrare a pieţelor
12. Informare cu privire la lucrările executate în zona „Vârtej” , în zona „ Gimnaziul Radu Popa” şi situaţia parcometrelor din „Centrul Istoric”
13.  Raport asupra activităţii de administrare al S.C. Ecoserv SIG S.R.L. Sighişoara pe semestrul I 2014
14. Raport asupra activităţii de administrare al S.C. A.T.T. S.A. Sighişoara pe semestrul I 2014 însoţit de documentele anexate
15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a Statului de funcţii al Spitalului Municipal Sighişoara
16. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilităţii Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 12/12.07.2012, aşa cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 142/29.08.2013 şi prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 30/30.01.2014
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui eveniment cultural – concert de muzică de cameră- în parteneriat cu Fundaţia Cultural- Ştiinţifică Gaudeamus
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighişoara a donaţiei constând în 44 de tablouri, din partea Asociaţiei Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – A.L.Z.I.A.R.
19. Proiect de hotărâre privind asfaltarea curţii Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga”
20. Proiect de hotărâre privind amenajarea staţiei de autobuz „Ramificaţie” aflată în extremitatea străzii Ana Ipătescu, la ieşirea spre Agnita
21. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui drum de acces în cartierul Hetiur
22. Proiect de hotărâre privind amenajarea străzii Nicolae Bălcescu
23. Proiect de hotărâre privind extinderea reţelei de apă şi canal pe str. Miron Neagu
24. Proiect de hotărâre privind modificarea art. Nr. 3 din HCL nr. 53/2012 privind stabilirea şi reactualizarea unor taxe speciale în domeniul stării civile
25. Proiect de hotărâre privind amplasarea Monumentului Skariatin pe raza cartierului Dumbravei
26. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa Tricolorului pentru o locaţie din municipiu, pentru instalarea unui catarg şi arborarea drapelului naţional
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de „Clubul Pensionarilor” imobilului clădit, situat în str. G.Coşbuc, nr. 2
28. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighişoara în administrarea directă a municipiului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora
29. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului şi preluarea acestora din administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A. în administrarea directă a municipiului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora
30. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora
31. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru ap. nr. II (pivniţă), ap. nr. III ( spaţiu comercial), ap. nr. IV – Corp A şi ap. nr. V şi VI Corp B- parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, Piaţa Hermann Oberth , nr. 9
32. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
33. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere
34. Proiect de hotărâre privind încetarea unor contracte de închiriere
35. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 august 2014 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes