Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iulie 2014

primaria-sighisoara1În data de 31 iulie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 42/CL/27.06. 2014 prin care Organizaţia neguvernamentală „Limanul” solicită schimbarea denumirii staţiei de autobus de pe str. Z.Boiu din „Sub Cetate” în „ Evreilor Martiri”
2.      Petiţia nr. 43/CL/1.07.2014 şi Petiţia nr. 46/CL/22.07.2014 prin care S.C. SEFAR S.R.L. Sighişoara solicită elaborarea Planului Urbanistic Zonal prin care se stabileşte traseul şi configuraţia căilor de acces la construcţiile noi şi prezintă punctul de vedere în legătură cu adresa Primăriei Sighişoara nr. 14449/XI/2/7.07.2014 şi informarea Direcţiei Administrarea patrimoniului referitoare la acestea
3.      Petiţia nr. 47/CL/22.07.2014 prin care doamna Popa Corina Mariana solicită soluţionarea problemei privind amplasarea unei terase sezoniere în faţa magazinului de antichităţi situat în Piaţa Cetătii nr. 13 şi informarea Direcţiei Administrarea patrimoniului referitor la aceasta
4.      Petiţia nr. 48/CL/24.07. 2014 prin care S.C.  FANEX PREST S.R.L. solicită prelungirea duratei de execuţie a investiţiei legate de Contractul de concesiune nr. 93/6892/8.10.2002 şi salubrizarea zonei Mihai Viteazu nr. 2
5.      Adresa nr. 14594/2.07.2014 prin care S.C. Târnava S.A. Sighişoara solicită aprobare pentru reducerea impozitului pe clădiri şi teren şi informarea prezentată de Biroul Impozite şi taxe referitor la aceasta
6.      Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în municipiul Sighişoara în perioada ianuarie 2014- iunie 2014

7.      Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială asupra activităţii asistenţilor personali, pentru perioada ianuarie 2014- iunie 2014
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Municipiului Sighişoara
9.      Proiect de hotărâre privind închiderea temporară a Străzii 1 Decembrie 1918, în zilele de duminică
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 94/7.05.2014
11. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Sighişoara pentru perioada 2014-2020
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighişoara pe anul 2014
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării Actului constitutiv al S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighişoara
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pe trimestrul II al anului 2014
15. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ”Sighişoara Film Festival” 2014
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Fanfarei Municipiului Sighişoara în Galaţi, în perioada 7-10 august 2014, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul Internaţional de Fanfare „Iosif Ivanovici”
17. Proiect de hotărâre privind organizarea celui de-al III-lea Congres Naţional de Rinologie (ORL), la Sighişoara, în perioada 1-3 iulie 2015
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Sighişoara a donaţiei unui echipament – parc de joacă pentru copii – din partea Fundaţiei Beraca Sighişoara
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie din corpul C al imobilului situat în Municipiul Sighişoara, str. Ştefan Octavian Iosif nr. 8 şi nr. 8A, folosit de Muzeul de Istorie Sighişoara pentru depozitarea de obiecte muzeistice
21. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
22. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unei locuinţe din fondul locativ
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în vederea amenajării unei terase sezoniere de alimentaţie publică şi modificarea unui contract de închiriere
24. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale şi revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 32/28.08.2008
25. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 iulie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes