Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna martie 2014

primaria-sighisoara1În data de 27 martie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 13/CL/11.03. 2014 prin care Asociaţia literară „Creneluri Sighişorene” propune conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Sighişoara domnului Lazăr Lădariu
2.      Petiţia nr. 14/CL/20.03. 2014 prin care Asociaţia pentru Drepturile Animalelor solicită clarificarea unor probleme legate de Acordul de parteneriat nr. 19384/19.09.2012
3.      Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara în anul 2013
4.      Adresa nr. 6407/19.03.2014 prin care d-l Pustai Odon solicită aprobare pentru amenajarea unui punct de vânzare a produselor de tip fast-food
5.      Informare cu referire la Proiectul de hotărâre privind închiderea temporară a Străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Sighişoara, în zilele de duminică, în perioada 1 mai -1 octombrie, Proiect de hotărâre iniţiat de grupul de consilieri U.I.P. Sighişoara
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
7.      Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
8.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2014
9.      Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din evidenţele Spitalului Municipal Sighişoara
10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” doamnei Eugenia Vodă
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării a două evenimente culturale – concerte de cameră – în parteneriat cu Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca
12. Proiect de hotărâre privind susţinerea activităţii de interpretare artistică şi spectacole de promovare a imaginii municipiului Sighişoara de către Toboşarul Cetăţii
13. Proiect de hotărâre privind organizarea ediţiei 2014 a Târgului Meşteşugarilor
14. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Fanfarei Sighişoara
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Sighişoara şi oraşul Raska din Republica Serbia
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei demonstraţii de luptă, în Piaţa Muzeului, în data de 10 aprilie 2014
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
18. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere
21. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
22. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de închiriere pentru imobilul din Sighişoara, str. Horea nr. 9, în care funcţionează Grădiniţa cu program normal nr. 3 Sighişoara – structură a Grădiniţei cu program prelungit Târnava Sighişoara
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 octombrie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes