Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna februarie 2014

primaria-sighisoara1În data de 27 februarie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 11/CL/17.02.2014 prin care Asociaţia Clubul Sportiv „Pro Tineret Sighişoara” solicită promovarea Proiectului de Hotărâre iniţiat de un grup de consilieri, privind închirierea cu titlu gratuit a sălii de sport Radu Voina în perioada 2014-2015, pentru fotbal în sală
2.      Petiţia nr. 12/CL/20.02.2014 prin care Asociaţia pentru Drepturile Animalelor Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat cu Municipiul Sighişoara în vederea achiziţionării spaţiului pentru amenajarea unui adăpost în comuna Albeşti şi contribuţie financiară în acest sens
3.      Informare privind evenimentele culturale ce se vor desfăşura în Municipiul Sighişoara, în anul 2014
4.      Raport de activitate pe anul 2013 al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
5.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului Asociaţiei Sportive Handbal Club Municipal Sighişoara, aprobat prin art.3 din Hotătârea Consiliului Local Sighişoara nr.27/30.01.2014 şi aprobarea actului constitutiv al acestei asociaţii
6.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 82/25.10.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 94/27.06.2013
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2014, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al Municipiului Sighişoara repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mureş
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatorilor tehnici din cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu, Axa 1
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Bahnea, Batoş, Coroisînmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata şi Vânători la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”
10. Proiect de hotărâre privind organizarea festivalului „ProEtnica – Festival Intercultural Sighişoara” 2014
11. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Academia Sighişoara” 2014
12. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Culturale „Plaiuri Ardelene” Sighişoara
13. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii şi Tineret „Vocea Cetăţii” Sighişoara, Ediţia I, 2014
14. Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectelor şi activităţilor Asociaţiei Culturale „Kikerics” Sighişoara
15. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi întreţinerea păşunilor proprietatea privată a Municipiului Sighişoara pe anul 2014
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighişoara
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără TVA inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara, titulara dreptului de administrare
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei părţi din veniturile obţinute de către Spitalul Municipal Sighişoara din închirierea către terţi a unor spaţii transmise în folosinţă gratuită
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru spaţiul comercial, apartamentul nr. I din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, P-ţa Hermann Oberth nr. 23
21. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
23. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
24. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren, atribuit conform Legii nr. 15/2003
25. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri aflate în patrimoniul Municipiului Sighişoara, în administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
26. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 octombrie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes