Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna ianuarie 2014

primaria-sighisoara1În data de 30 ianuarie 2014 Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.           Petiţia nr. 84/CL/19.12.2013 prin care S.C. GEO TRANS S.R.L. solicită punctul de vedere în legătură cu dreptul de preempţiune asupra spaţiilor din imobilul situat în str. P-ţa Hermann Oberth, nr. 15
2.           Petiţia nr. 85/CL/19.12.2013 prin care locuitori ai Cartierului Mihai Viteazu sesizează unele aspecte privind probleme de ordin social, salubritate şi ordine publică, constatate pe strada Dumbravei
3.           Petiţia nr. 1/CL/7.01.2014 prin care D-l consilier Pop Claudiu solicită să se prezinte Consiliului Local Sighişoara spre informare adresa Instituţiei Prefectului –Judeţul Mureş nr. 13261/11.12.2013
4.           Petiţia nr. 2/CL/7.01.2014 prin care D-l Mehes Dorel face referire la dosarul de participare la selecţia prealabilă a candidaţilor pentru Consiliul de administraţie al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara
5.           Petiţia nr. 3/CL/7.01.2014 prin care Asociaţia Culturală Sighişoara Blues Hospital solicită finanţare şi suport logistic în vederea organizării festivalului de blues „Sighişoara Blues Festival”, ediţia 2014
6.           Petiţia nr. 4/CL/16.01.2014 prin care Spitalul Municipal Sighişoara solicită alocarea unor sume din bugetul local pentru cheltuieli curente şi cheltuieli de capital în anul 2014 şi repartizarea unor locuinţe ANL
7.           Petiţia nr. 5/CL/23.01.2014 prin care Camera de Conturi a Judeţului Mureş comunică Decizia nr.57/10.01.2014 şi Raportul de Control nr. 2700/13.12.2013
8.           Petiţia nr. 6/CL/23.01.2014 prin care Grupul de iniţiativă al microregiunii de dezvoltare economică şi promovare turistică „Vatra Saşilor” propune încheierea unui parteneriat în vederea organizării unor evenimente culturale şi civice în anul 2014
9.           Petiţia nr. 7/CL/23.01.2014 prin SC Compania Aquaserv SA Tg Mureş solicită acord de principiu privind aplicarea unei creşteri suplimentare de 2 % a preţului apei potabile
10.       Adresa nr. 26706/4.12.2013 prin care Asociaţia Astra Sighişoreană solicită încheierea unui parteneriat cu Primăria Sighişoara şi Consiliul local al Municipiului Sighişoara pentru gestionarea unor evenimente culturale
11.       Informare cu privire la contractele de asistenţă juridică încheiate în anul 2013
12.       Raport de activitate al Primarului Municipiului Sighişoara pe anul 2013
13.       Raport de activitate al S.C. ATT S.A. Sighişoara pe anul 2013
14.       Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială, asupra activităţii asistenţilor personali, pentru perioada iulie 2013 – decembrie 2013
15.       Raport al Serviciului Public de Asistenţă Socială, privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în municipiul Sighişoara, în perioada iulie 2013- decembrie 2013
16.       Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2014
17.       Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui membru al Consiliului de Administraţie al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighişoara
18.       Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzii Nicolae Iorga din municipiul Sighişoara”
19.       Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea parametrilor tehnico-economici şi a detaliilor de execuţie, pentru obiectivul de învestiţii „Reparaţii capitale la acoperişul sălii de sport Radu Voina a Municipiului Sighişoara”
20.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2014
21.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. ATT S.A. Sighişoara pe anul 2014
22.       Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara
23.       Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului şi numărului burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat pentru anul 2014
24.       Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Convenţia nr. 4734/393578/2013, încheiată între Municipiul Sighişoara şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al Judeţului Mureş
25.       Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor Clubului Sportiv „ Spartacus” în parteneriat cu Municipiul Sighişoara
26.       Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „ Sighişoara Blues Festival”
27.       Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor evenimente culturale în parteneriat cu Fundaţia Cultural- Stiinţifică Gaudeamus
28.       Proiect de hotărâre privind susţinerea activităţii Clubului Sportiv „Arena Juvenilă” Sighişoara
29.       Proiect de hotărâre privind susţinerea activităţii Clubului Atletic Municipal Sighişoara în anul 2014
30.       Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare post- mortem al Municipiului Sighişoara” domnului Nagy Ferenc
31.       Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sighişoara pentru anul şcolar 2014-2015
32.       Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare în anul 2014
33.       Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale
34.       Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
35.       Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
36.       Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenurile aferente acestora, care aparţin domeniului public şi privat al municipiului
37.       Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru spaţiul comercial- corpul III- parte din imobilul, monument istoric din Municipiul Sighişoara, str. Hermann Oberth, nr. 15
38.       Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale ale Municipiului Sighişoara şi ale unităţilor subordonate, pe anul 2013
39.       Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe, aflate în administrarea SC ATT SA Sighişoara
40.       Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unui contract de asociere în participaţiune
41.       Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de transmitere în mod gratuit, de către Compania Naţională de Investiţii C.N.I.- S.A. către Municipiul Sighişoara a Corpului B al Spitalului Municipal Sighişoara, ca urmare a finalizării lucrărilor de investiţii
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 octombrie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes