Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna decembrie

primaria-sighisoara1În data de 19 decembrie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 78/CL/11.12.2013 prin care Asociaţia Culturală Blues Hospital solicită încheierea unui parteneriat în vederea organizării ediţiei a 9-a a festivalului internaţional de blues SIGHIŞOARA BLUES FESTIVAL 2014
2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unitătii administrativ-teritoriale pe anul 2013
3.      Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru trimestrul IV al anului 2013
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Municipal Sighişoara
5.      Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar din evidenţele Spitalului Municipal Sighişoara
6.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/29.08.2013
7.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013, al SC Ecoserv Sig SRL Sighişoara
8.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ATT SA Sighişoara pe anul 2013
9.      Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al Hotărârii Consiliului local Sighişoara nr. 32/23.03.2000 privind aderarea municipiului Sighişoara la Organizaţia Oraşelor din Patrimoniul Mondial
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Sighişoara, în Consiliile de Administraţia ale unităţilor de învăţământ sighişorene
11. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Implică-te, nu fi spectator” în parteneriat cu Asociaţia Green Entertainment din Sighişoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc solar cu celule fotovoltaice” în Municipiul Sighişoara, sat Hetiur
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Asociaţia „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” – Filiala Sighişoara
14. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Metro Ministries Sighişoara
15. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Veritas Sighişoara
16. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Luminiţa Copiilor
17. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Fundaţia Cultural Ştiinţifică Gaudeamus din Sighişoara
18. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi accesoriilor aferente pentru Asociaţia OCEAD Nazarineanul
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea parametrilor tehnico- economici şi a detaliilor de execuţie, pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale la acoperişul sălii de sport Radu Voina a Municipiului Sighişoara”
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe m.p. pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe şi terenurile aferente acestora, ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asociere în participaţiune
24. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC Ecoserv Sig SRL, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Sighişoara  nr. 67/27.09.2012 şi actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 55/28.03.2013
25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Consiliuluilocal Sighişoara nr. 181/28.11.2013

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 octombrie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes