Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna octombrie

primaria-sighisoara1În data de 31 octombrie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.   Adresa Instituţiei Prefectului– Judeţul Mureş, înregistrată cu nr. 74/CL/24.10.2013,  prin care se solicită supunerea spre analiză a situaţiei care a determinat adoptarea H.C.L. nr. 134/29.08.2013 şi informarea prezentată de secretarul municipiului cu privire la aceasta

2.   Petiţia nr. 64/CL/20.09.2013, prin care Asociaţia Clubul Sportiv Pro Tineret Sighişoara solicită aprobare pentru folosirea Sălii polivalente „Radu Voina” în perioada competiţională 2013 -2014 şi informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului (Compartiment administrare baze sportive)cu privire la aceasta

3.   Petiţia nr. 66/CL/23.09.2013, prin care d-l Pal Illes solicită un aviz de principiu pentru trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sighişoara şi informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului cu privire la aceasta

4.  Petiţia nr. 69/CL/15.10.2013, prin care Fundaţia Veritas Sighişoara solicită un aviz de principiu în vederea susţinerii financiare a cantinei sociale

5.  Petiţia nr. 70/CL/16.10.2013, prin care cetăţeni din str. Negoiului, str. Zugravilor şi str. Izvorului solicită efectuarea unor lucrări de reabilitare (carosabil, trotuare, refacere zid de sprijin, reţea de canalizare, etc.)

6.  Petiţia nr. 72/CL/22.10.2013, prin care Asociaţia Culturală Viva Sighişoara prezintă scrisoarea de intenţie privind organizarea proiectului Academia Sighişoara, ediţia 2014

7.  Petiţia nr. 73/CL/23.10.2013, prin care Asociaţia Green Entertainment Sighişoara solicită încheierea unui parteneriat în vederea implementării proiectului „Implică-te, nu fi spectator”

8.  Informare privind lucrările de reparaţii curente şi investiţii efectuate în perioada octombrie 2012 – octombrie 2013 la Spitalul municipal Sighişoara şi propuneri pentru finanţare de la bugetul local pentru anul 2014

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Cercului de Teatru de la Clubul Copiilor Sighişoara, în Municipiul Bistriţa, în perioada 9-10 noiembrie 2013, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul de teatru scurt pentru elevi „Zbor“

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unui eveniment cultural în parteneriat cu Societatea Culturală „Mioriţa” din Târgu Mureş

11Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului pentru linia de credit contractată de către S.C. ATT S.A. Sighişoara şi majorarea valorii acesteia de la 200.000 lei la 300.000 lei

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării activităţii de control financiar preventiv în cadrul S.C. ATT S.A. Sighişoara de către persoanele desemnate de directorul societăţii

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare  pentru trimestrul III al anului 2013

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, respectiv preluarea unui contract de închiriere

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 1 – spaţiu comercial cu anexe şi cote indivize – situat în imobilul, monument istoric din municipiul Sighişoara, str. Hermann Oberth nr. 37

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 31 octombrie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes