Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna septembrie

primaria-sighisoara1În data de 26 septembrie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 57/29.08.2013, prin care S.C. BOSS COMPANY solicită scoatere de pe ordinea de zi a unor proiecte de hotărâre iniţiate în şedinţa din luna august

2.      Petiţia nr. 59/CL/02.09.2013, prin care doamna Bucerzan Cornelia solicită atribuirea suprafeţei de 280 mp, grădină aferentă casei şi informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

3.      Plângere prealabilă nr. 61/CL/17.09.2013, prin care domnul Savu Sorin Virgil solicită revocarea H.C.L nr.119/2013

4.      Petiţia nr. 62/CL/18.09.2013, prin care Primăria Târnăveni solicită aprobarea prelungirii perioadei pentru depozitarea deşeurilor menaşere provenite de la Staţia de Transfer Târnăveni 

5.      Petiţia nr. 63/19.09.2013, prin care C.L.I.M.M. solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru firme de proiectare şi consultanţă

6.      Informare privind situaţia economico-financiară a Săli de Sport „Radu Voina”

7.      Proiect de hotărâre privind conferirea titului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” domnului profesor doctor docent medic Radu Deac

8.      Proiect de hotărâre privind organizarea ediţiei a VII-a a Festivalului Naţional de Folclor „Datini” 2013

9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Sighişoara din România şi oraşul Sozopol din Bulgaria

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Eficienţă Energetică al Municipiului Sighişoara

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ – teritoriale pe anul 2013

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a spaţiilor de joacă din municipiul Sighişoara

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii: „Protejare conductă PVC traversare curs de apă reţea canalizare stradală

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării, la Depozitul de deşeuri nepericuloase al Municipiului Sighişoara, a deşeurilor menajere provenite din unităţile administrativ-teritoriale Tîrnăveni, Reghin, Iernut şi Luduş

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Creşei din cadrul Municipiului Sighişoara şi a Planului strategic de dezvoltare a serviciilor furnizate în Creşa din cadrul Municipiului Sighişoara

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a centralelor termice „Zona Faianţa” din str. Dumbravei nr.60 C şi „6 Martie II” din str. Crizantemelor FN, aflate în proprietatea S.C. Apă Termic Transport S.A.

18. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., aşa cum a fost completată şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 143/29.08.2013

19. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

20. Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighişoara, str. Mănăstirii nr. 5, cu destinaţia de şcoală de muzică, utilizat de Şcoala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighişoara, aflat în proprietatea privată a Parohiei Romano-Catolice Sighişoara

22. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea unui contract de concesiune

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unui contract de asociere în participaţie

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 26 septembrie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes