Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna august

primaria-sighisoara1

În data de 29 august Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier local și modificarea componenței unei comisii de specialitate

2.      Petiţia nr. 47/CL/19.07.2013, prin care d-l consilier local Oprean Petru propune conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac

3.      Petiţia nr. 48/CL/23.07.2013, prin care Music Tdr Show propune încheierea unui parteneriat pentru organizarea evenimentului „ Zilele Sighișoarei

4.      Petiţia nr. 49/CL/24.07.2013 ,,Notă de protest” prin care un grup de cetățeni și societăți comerciale din Sighișoara reclamă extinderea fenomenului de cerșetorie și prezența câinilor fără stăpân pe raza municipiului Sighișoara

5.      Petiţia nr. 53/CL/31.07.2013, prin care Asociația persoanelor cu boli inflamatorii intestinale din Romania solicită sprijin financiar pentru susținerea proiectului european ,,Non-formal Medieval Festival”

6.      Petiţia nr. 54/CL/9.08.2013, prin care SC SICERAM SA solicită modificarea Contractului de închiriere nr. 241/1998 și înformarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

7.      Petiția nr. 55/CL/22.08.2013, prin care SC SEFAR SRL solicită un  acord de principiu pentru demararea lucrărilor investiției ”Drum de acces” și înformarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

8.      Petiția nr.56/CL/23.08.2013 princare Primarul Municipiului Sighișoara solicită acordul Consiliului Local Sighișoara privind participarea Municipiului Sighișoara la constituirea unei asociații pentru funcționarea echipei de handbal masculin seniori in Sighișoara

9.      Raportul semestrial asupra activității de administrare a SC ATT SA Sighișoara- Semestrul I 2013

10. Raportul semestrial asupra activității de administrare a SC ECOSERV SIG SRL Sighișoara Semestrul I 2013

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorității publice în AGA ADI Ecolet Mureș

12. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea expertizei tehnice și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții :„Reparații capitale la acoperișul sălii de sport Radu Voina a Municipiului Sighișoara

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Adrian Burlacu- consilier local municipal – în orașul Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional „Tabor Meetings” 2013

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Protocolul de parteneriat, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 119/20 iulie 2006

15. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Hameiului din Transilvania- Transylvania Hop Fest

16. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC Ecoserv Sig SRL, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi Actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, al SC Ecoserv Sig SRL Sighișoara

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 12/12.07.2012

19. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către SC Ecoserv Sig SRL

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în Municipiul Sighișoara

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de parteneriat

24. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 29 august pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna august”

  1. […] 1.      Proiect de hotărâre privind validarea unui consilier local și modificarea componenței unei comisii de specialitate 2.      Petiţia nr. 47/CL/19.07.2013, prin care d-l consilier local Oprean Petru propune conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac 3.      Petiţia nr. 48/CL/23.07.2013, prin care Music Tdr Show propune încheierea unui parteneriat pentruContinuare… […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes