Raportul Curţii de Conturi constată deficienţe şi prejudicieri ale bugetului local

Primăria Sighişoara a ieşit destul de şifonată în urma controlului şi auditului financiar efectuat în luna iunie de către inspectorii Curţii de Conturi. Cel puţin aşa reiese din raportul întocmit în urma controlului, document ce va fi supus atenţiei consilierilor în şedinţa din 25 iulie a Consiliului local Sighişoara. Prejudiciul total constatat de inspectorii Curţii de Conturi se ridică la suma de aproximativ 9,7 milioane lei reprezentând angajări şi efectuări de cheltuieli neprevăzute de lege, plăţi şi decontări nelegale, acordarea cu încălcarea legii de majorări salariale, prime şi stimulente unor salariaţi ai Primăriei, nerespectarea unor clauze ale unor contracte cu furnizori privaţi de servicii privind efectuarea unor investiţii sau plata redevenţelor etc. Mai mult de jumătate din prejudiciul constatat în urma controlului inspectorilor a fost cel referitor la acordarea de majorări salariale, prime şi stimulente unor angajaţi ai Primăriei fără respectarea legilor în vigoare. Valoarea totală a prejudiciului constatat la aceste capitole se ridică la suma de circa 6,5 milioane lei. Astfel, potrivit raportului Curţii de Conturi, “în perioada 01.01.2011 – 30.10.2012 au fost achitate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul unității administrativ teritoriale sume necuvenite, prevăzute fără temei legal în Contractul Colectiv de Muncă […] fiind estimate plăți nelegale din fonduri alocate de la bugetul local în sumă totală de 1.903.439 lei reprezentând: contravaloarea unei mese calde / zi / salariat – 718.361 lei și sume de reprezentare pentru asigurarea unei ținute vestimentare decente – 1.185.078 lei.”; sau “începând cu 01.01.2010 au fost majorate salariile de bază brute individuale lunare ale personalului din aparatul propriu – funcționari publici și personal contractual – prin includerea unor sume care, potrivit legii, nu fac parte din salariul de bază, reprezentând indemnizația de dispozitiv lunară de 25% din salariul de bază – fiind estimate plăți nelegale din fonduri alocate de la bugetul local în sumă totală de 1.569.607 lei.”; sau “în perioada ianuarie 2011 – aprilie 2013 au fost efectuate cheltuieli de personal în sumă de 868.000 lei (aproximativ 195.000 euro, nota noastră), angajate pentru achitarea unor salarii de bază majorate prin includerea unor sume reprezentând stimulente salariale, acordate unui număr de 21 de salariați – în condițiile în care pentru majorările salariale achitate nu au fost prezentate documente care să justifice cuantificarea drepturilor bănești corespunzător nivelului mediu al stimulentelor aferente lunii octombrie 2010, pentru fiecare funcție publică, pe categorii, clase și grade profesionale, respectiv pentru fiecare funcție contractuală potrivit nivelului studiilor, pe grade sau trepte profesionale.”. Am citat doar câteva aspecte constatate de inspectorii Curţii de Conturi în ce priveşte acordarea angajaţilor Primăriei de stimulente financiare nelegale.

În acelaşi raport se mai arată faptul că nerespectarea clauzelor contractului de concesiune dintre Primărie şi Boss Company privind administrarea parcărilor, realizarea investiţiilor prevăzute în contract, cuantumul redevenţelor datorate municipalităţii, restituirea bunurilor concesiuonate, inclusiv a investiţiilor efectuate, a generat un prejudiciu de circa 1,6 milioane lei. Au mai generat prejudicii şi angajarea de cheltuieli fără angajamente legale şi fără documente justificative cu ocazia festivalurilor şi spectacolelor desfăşurate în Cetatea Sighişoara (163.360 lei) sau achitarea de către Primărie a TVA aferent gratuităţilor pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap şi însoţitorii acestora, facturată nejustificat de către SC ATT SA (216.174 lei).

Pentru remedierea deficienţelor constatate inspectorii Cuţii de Conturi au fixat data limită de 30 august, iar până la data de 30 septembrie Primăria Sighişoara trebuie să elaboreze planurile de recuperarea a prejudiciilor constatate în urma controlului.

Adrian Diţă

Vezi aici Raportul Curţii de Conturi întocmit în urma controlului la Primăria Sighişoara

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Raportul Curţii de Conturi constată deficienţe şi prejudicieri ale bugetului local”

  1. […] Primăria Sighişoara a ieşit destul de şifonată în urma controlului şi auditului financiar efectuat în luna iunie de către inspectorii Curţii de Conturi. Cel puţin aşa reiese din raportul întocmit în urma controlului, document ce va fi supus atenţiei consilierilor în şedinţa din 25 iulie a Consiliului local Sighişoara. Prejudiciul total constatat de inspectorii CurţiiContinuare… […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes