Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iulie

primaria-sighisoara1În data de 25 iulie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.      Petiţia nr. 40/CL/3.07.2013, prin care SC TELESON SRL Sighişoara face precizări în legătură cu Contractul de concesiune nr. 12/8524/5.06.2006

2.      Petiţia nr. 42/CL/9.07.2013, prin care Fundaţia Veritas Sighişoara revine cu rugămintea de soluţionare a cererii de cumpărare a terenului situat în str. H. Oberth nr. 25

3.      Petiţia nr. 43/CL/16.07.2013, prin care Asociaţia Artiştilor Plastici ˝Alma Mater Castrum Sex˝ solicită asocierea în participaţiune pe o durată de 20 de ani pentru Turnul Fierarilor şi imobilul din str. George Coşbuc nr. 9, Sighişoara

4.      Petiţia nr. 44/CL/16.07.2013, prin care d-l Balog Andrei solicită acordarea unui ajutor de urgenţă, în baza HCL nr. 157/2006

5.      Petiţia nr. 45/CL/18.07.2013, prin care SC SEFAR SRL comunică intenţia de sponsorizare cu bunuri în valoare de 20.000 Euro în anul 2013 şi cu 30.000 Euro în anul 2014- renovare faţadă clădire, pentru Secţia de Pediatrie a Spitalului Municipal Sighişoara

6.      Petiţia nr. 46/CL/18.07.2013, prin care Asociaţia de fotbal ˝Antal Liviu & Alex˝ solicită aprobare pentru utilizarea gratuită a terenului de fotbal din Sighişoara, Cartier Târnava

7.      Petiţia nr. 47/CL/18.07.2013, prin care d-l consilier local Oprean Petru propune conferirea titlului de ˝Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara˝ d-lui Prof. Dr. Docent Medic Radu Deac

8.      Decizia nr. 1446/28.06.2013 şi Raportul de audit nr. 1217/29.06.2013, încheiate în urma acţiunii de verificare a Municipiului Sighişoara şi transmise de Camera de Conturi a Judeţului Mureş

9.      Informare privind stadiul proiectelor aflate în diferite stadii depuse pentru finanţare în cadrul programelor operaţionale

10. Raport al Serviciului de Asistenţă socială privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în municipiul Sighişoara în perioada ianuarie 2013 -iunie 2013

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea membrilor Consiliului de administraţie al SC Ecoserv SIG SRL

12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ˝Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara˝ domnului Constantin Ştefănescu

13. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Intercultural – ProEtnica 2013

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Gall Erno- consilier local municipal în oraşul Kiskunfelegyhaza, Ungaria, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la ceremonia de comemorare a poetului Petofi Sandor

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighişoara să exercite dreptul de vot în Adunarea Generală a A.D.I. ˝AQUA INVEST MUREŞ ˝ pentru ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru trimestrul II al anului 2013

17. Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale

18. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

20. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuinţelor din fondul locativ, destinate închirierii, cu excepţia locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

21. Proiect de hotărâre privind stabilirea structurii pe specialităţi a comisiei sociale de analiză pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi desemnarea consilierilor locali care vor face parte din această comisie

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe

23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru apartamentul nr. 1 situat la parterul imobilului, monument istoric din Municipiul Sighişoara, str. Ilarie Chendi, nr. 2

24. Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile al căror schimb s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 30/28.02.2013

25. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC Ecoserv Sig SRL, nr. 16200/2.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 11/12.07.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin Actul adiţional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 67/27.09.2012 şi Actul adiţional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 55/28.03.2013

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării a două autoturisme prin ˝Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional˝ pentru anul 2013 şi achiziţionarea a două autovehicule noi cu utilizarea primelor de casare

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 25 aprilie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes