Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iunie

primaria-sighisoara1În data de 27 iunie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.       Petiţia nr. 31/CL/30.05.2013, prin care d-na Raţiu Anca Silvia, face precizări cu privire la unele discuţii purtate în şedinţa Consiliului local din data de 29.05.2013

2.       Petiţia nr. 32/CL/4.06.2013, prin care Asociaţia Corală ˝VOX ANIMI˝ solicită sprijin financiar pentru a participa la Festivalul Coral Internaţional ˝Transilvania Cor Fest˝ Braşov, ediţia a V-a, în perioada 7-14. 07.2013
3.       Petiţia nr. 33/CL/7.06.2013, prin care SC Citadela SRL Sighişoara prezintă intenţia de înstrăinare a unui teren situat în vecinătatea SC Ecoserv SIG SRL, str. Corneşti şi referatul Direcţiei Administrarea patrimoniuluicu privire la aceasta
4.      Petiţia nr. 34/CL/13.06.2013, prin care Asociaţia Astra Sighişoreană propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Sighişoara domnului Ştefănescu Constantin
5.       Petiţia nr. 35/CL/13.06.2013, prin care Clubul Sportiv Şcolar Sighişoara solicită adoptarea unei hotărâri privind alocarea de fonduri în vederea premierii echipei de handbal juniori I masculin
6.       Petiţia nr. 36/CL/18.06.2013, prin care d-na Enache Laura, domiciliată în Sighişoara, str. Dumbravei, Bloc 62, ap. 12, solicită atribuirea unui teren pentru construirea unei locuinţe, în baza Legii nr. 15/2003
7.       Petiţia nr. 37/CL/19.06.2013, prin care Asociaţia ˝Cele şapte cetăţi˝ prezintă o informare cu referire la lucrările executate în baza contractului de asociaţiune nr. 7308/1.04.2009
8.       Informare cu privire la piatra cubică decopertată de pe străzile din Cetate
9.       Informare cu privire la reparaţiile din Cetate
10.   Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Universitaea Spiru Haret Bucureşti şi Municipiul Sighişoara
11.   Proiect de hotărâre privind validarea membrilor Consiliului de administraţie al SC Ecoserv SIG SRL
12.   Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului constitutiv al SC Ecoserv SIG SRL , în conformitate cu OUG Nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
13.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă aflate pe raza municipiului Sighişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 82/25.10.2012
14.   Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii ˝Mircea Grabovschi˝ Sălii de sport a Colegiului Naţional ˝Mircea Eliade˝ Sighişoara
15.   Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Sighişoara în Consiliul director al Asociaţiei judeţene de turism Mureş
16.   Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Corului ˝Nicolae Bogdan˝ în Macedonia, în perioada 22-26 august 2013, pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara la Festivalul de Muzică Corală de la Ohrid
17.   Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului ˝Întâlnirea Saşilor˝ 2013
18.   Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ˝Academia Sighişoara˝ 2013
19.   Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului ˝Sighişoara Film Festival˝ 2013 şi a Festivalului Fanfarelor Sighişoara 2013
20.   Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ- teritoriale pe anul 2013
21.   Proiect de hotărâre privind asocierea în participaţiune a Municipiului Sighişoara cu Fundaţia Mihai Eminescu Trust
22.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii silvice încheiat între R.N.P.-ROMSILVA prin Direcţia Silvică Mureş şi Municipiul Sighişoara
23.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighişoara
24.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 4 din Hotărârea Consiliului local nr. 31/28.02.2013 privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
25.   Proiect de hotărâre privind însuşirea unei documentaţii cadastrale
26.   Proiect de hotărâre privind însuşirea rapoartelor de evaluare pentru terenurile aferente construcţiilor, aprobate la vânzare
27.   Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
28.   Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere
29.   Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
30.   Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei părţi din veniturile (fără TVA inclus) obţinute din închirierea către terţi a unor spaţii şi terenuri ,care se va acorda S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara ,titulara dreptului de administrare
31.   Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri şi preluarea unor contracte de închiriere
32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unui teren, în vederea extinderii unui spaţiu comercial prin construirea unui grup sanitar
33.   Proiect de hotărâre privind rezilierea unui contract de concesiune
34.   Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Cuci şi Secuieni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ˝AQUA INVEST MUREŞ˝
Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighişoara.
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 25 aprilie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iunie”

  1. […] În data de 27 iunie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi: 1.       Petiţia nr. 31/CL/30.05.2013, prin care d-na Raţiu Anca Silvia, face precizări cu privire la unele discuţii purtate în şedinţa Consiliului local din data de 29.05.2013 2.       Petiţia nr. 32/CL/4.06.2013, prin care Asociaţia Corală ˝VOX ANIMI˝ solicită sprijin financiarContinuare… […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes