Sesiune de proiecte GAL Dealurile Târnavelor

logo zi-de-ziAsociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dealurile Târnavelor a deschis sesiuni de proiecte pentru mai multe măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, categoriile eligibile de beneficiari fiind fermieri, microîntreprinderi, asociaţii şi comune.

Mai multe Măsuri

În prezent, există deschise sesiuni de depunere pentru Măsura 111 L – „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”, Măsura 112 L – „Instalarea tinerilor fermieri”, Măsura 121 L – „Modernizarea exploataţiilor agricole”, Măsura 123 L – „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, Măsura 312 L – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microintreprinderi” şi Măsura 322 L – „Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale.” De asemenea, în data de 15 mai se va deschise Măsura 313 L – „Încurajarea activităţilor turistice”, în cadrul căreia vor fi depuse proiecte pentru investiţii în agroturism şi agrement. „O mare parte de timp ne ocupă aspecte legate de funcţionarea GAL-ului, pregătirea documentelor pentru sesiunile de depunere a proiectelor. (citeşte articolul complet)

Referinţe:

2,5 milioane euro – fonduri disponibile pentru zona Dealurile Târnavelor

Both comments and pings are currently closed.

2 Responses to “Sesiune de proiecte GAL Dealurile Târnavelor”

  1. […] Sesiune de proiecte GAL Dealurile Târnavelor (Zi de zi – mai 2013) […]

  2. […] Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dealurile Târnavelor a deschis sesiuni de proiecte pentru mai multe măsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, categoriile eligibile de beneficiari fiind fermieri, microîntreprinderi, asociaţii şi comune. Mai multe Măsuri În prezent, există deschise sesiuni de depunere pentru Măsura 111 L – „Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe”,Continuare… […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes