Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna aprilie

În data de 25 aprilie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

 1. Petiţia nr. 20/CL/25.03.2013, prin care SC De Gize SRL solicită cuprinderea unităţii şcolare GPN Sophies Kindergarden în reţeaua şcolară a municipiului Sighişoara şi informarea cu privire la aceasta solicitare
 2. Petiţia nr. 21/CL/26.03.2013, prin care d-na Szasz Edith solicită explicaţii referitor la facturile de energie termică şi apă caldă menajeră pe lunile ianuarie şi februarie 2013
 3. Petiţia nr. 22/CL/27.03.2013, prin care Asociaţia Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret solicită Municipiului Sighişoara să fie co-organizatorul Festivalului Intercultural ProEtnica 2013
 4. Petiţia nr. 23/CL/10.04.2013, prin care SC Schuster Ecosal SRL solicită aprobarea cumpărării directe a unui teren
 5. Petiţia nr. 24/CL/15.04.2013, prin care Asociaţia literară ,,Creneluri sighişorene,, solicită sprijin financiar pentru editarea numărului 2 al revistei ,,CRENELURI  SIGHIŞORENE,,
 6. Plângere prealabilă formulată de domnul consilier local Ferenţ Tiberiu împotriva Hotărârii Consiliului local nr. 28/28.02.2013
 7. Informare cu privire la solicitarea SC ECO-SAL SA Mediaş de a depozita deşeuri menajere în Depozitul de deşeuri al Municipiului Sighişoara
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC ATT SA Sighişoara pe anul 2013
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2013
 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Bichiş, Saschiz şi Aţintiş la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA INVEST MUREŞ ,,
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 171/30.09.2010
 12. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri şi preluarea unui contract de închiriere
 13. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
 14. Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unei locuinţe de către SC ATT SA Sighişoara
 15. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri imobile şi mijloace fixe în domeniul public al municipiului
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 25 aprilie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna aprilie”

 1. […] În data de 25 aprlie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi: Petiţia nr. 20/CL/25.03.2013, prin care SC De Gize SRL solicită cuprinderea unităţii şcolare GPN Sophies Kindergarden în reţeaua şcolară a municipiului Sighişoara şi informarea cu privire la aceasta solicitare Petiţia nr. 21/CL/26.03.2013, prin care d-na Szasz EdithContinuare… […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes