Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna martie

În data de 28 martie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Petiţia nr. 13/7.03.2013 prin care  SC MICUŞAN COMALIMENT SRL formulează plângere prealabilă impotriva Hotărârii Consiliului Local Sighişoara Nr. 19/28.02.2013 – Maior Gheorghe -director SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara

2. Petiţia nr. 15/14.03.2013 prin care SC MICUŞAN COMALIMENT SRL sesizează nereguli la comercializarea produselor în Piaţa agroalimentară – Maior Gheorghe -director SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara

3. Petiţia nr. 14/13.03.2013 prin care Bulzan Mircea George şi Bulzan Marcela Elena solicită aprobare pentru încheierea unui contract de închiriere şi informarea referitoare la aceasta, prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

4. Petiţia nr. 16/18.03.2013 prin care d-l Staicu Florin face precizări cu referire la discuţiile avute pe marginea punctului nr. 3 al ordinii de zi a şedinţei Consiliului local din data de 28.02.2013 – Secretarul municipiului

5. Petiţia nr. 17/18.03.2013 prin care d-l Costea Zaharia Claudiu în calitate de asociat al firmei SC San Marco Impex SRL solicită anularea chiriei pe perioada noiembrie-martie pentru terasa sezonieră aferentă restaurantului situat la adresa str. Mihai Viteazu nr.10 şi informarea referitoare la aceasta, prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului

6. Petiţia nr. 18/19.03.2013 prin care d-na Raţiu Silvia Anca formulează plângere prealabilă în legătură cu Anexa la HCL nr. 128/2/20.12.2012 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului propriu al Municipiului Sighişoara – Secretarul municipiului

7. Petiţia nr. 19/21.03.2013 prin care Asociaţiile de proprietari nr. 102 şi 151 sesizează unele probleme sociale la Blocul din str. Dumbravei nr. 2 – Serviciul Monitorizare servicii de utilităţi publice, investiţii, urmărire contracte

8. Informare privind situaţia acoperişului sălii de sport  “Radu Voina” – Sighişoara însoţită de Proiectul de hotărâre privind repararea acoperişului sălii de sport polivalente ,,Radu Voina” promovat de grupul de consilier UIPS Sighişoara – Serviciul Monitorizare servicii de utilităţi publice, investiţii,urmărire contracte

9. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Sighişoara în anul 2012 – Primarul Municipiului Sighişoara

10. Raport de activitate pe anul 2012 al  SC ATT SA Sighişoara – director SC ATT SA Sighişoara

11. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii la Strasbourg în perioada 22-28 aprilie 2013 pentru reprezentarea Municipiului Sighişoara –  Serviciul Relaţii publice (45-2)

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Sighişoara şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea rganizării Olimpiadei Naţionale de Matematică pentru clasele V-VI –  Serviciul Relaţii publice (45-2)

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiei economico-financiare a SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara la 31.12.2012 – Director SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara (45-1)

14. Proiect de hotărâre privind închirierea de către SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara a unor terenuri în Piaţa agroalimentară– Director SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara(45-3)

15. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

18. Proiect de hotărâre privind închirierea unui teren – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

19. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză şi negociere pentru cumpărarea de imobile – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-1)

20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei pentru atestarea administratorilor de imobile – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-1)

21. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât locuinţă, respectiv de sediu local al unui partid politic – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

22. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind desfăşurarea activităţii S.P.C.R.P.C.Î.V. Mureş în municipiul Sighişoara, în vederea preluării şi eliberării documentelor privind înmatricularea autovehiculelor, autorizarea provizorie, atribuirea numerelor de probă, radierea autovehiculelor şi examinarea candidaţilor la proba practică în vederea obţinerii permisului de conducere – Direcţia Administrarea patrimoniului (45-3)

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 martie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara (click pe link) în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

2 Responses to “Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna martie”

  1. […] în şedinţa Consiliului local este de 28 martie, ora 12, într-o şedinţa extraordinară, anterioară celei ordinare ce va avea loc de la ora 14. (citeşte articolul […]

  2. […] În data de 28 martie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi: 1. Petiţia nr. 13/7.03.2013 prin care  SC MICUŞAN COMALIMENT SRL formulează plângere prealabilă impotriva Hotărârii Consiliului Local Sighişoara Nr. 19/28.02.2013 – Maior Gheorghe -director SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara 2. Petiţia nr. 15/14.03.2013 prin care SC MICUŞANCiteste articolul complet […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes