Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna februarie

În data de 28 februarie Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Raport de activitate al Primarului Municipiului Sighişoara pe anul 2012
2. Informare cu privire la propunerile de înfrăţire adresate de municipalităţile oraşelor Siguenza din Spania şi Sozopol din Bulgaria
3. Petiţia nr. 3/8.02.2013 prin care d-l Staicu Florin propune ca în parcul situat lângă Biserica Romano-Catolică, bustului lui Petofi Sandor să-i fie alăturate bustul lui Mihai Eminescu şi bustul unei personalităţi reprezentative pentru comunitatea săsească
4. Petiţia nr. 4/11.02.2013 prin care un grup de cetăţeni reclamă poluarea din zona parcului ˝Zaharia Boiu˝
5. Petiţia nr. 5/12.02.2013 prin care direcţiunea Şcolii Gimnaziale ˝Miron Neagu˝ solicită efectuarea unor lucrări de reparaţii la Şcoala Primară ˝Dealul Viilor˝ şi acordarea unui sprijin financiar
6. Petiţia nr. 8/21.02.2013 prin care Clubul Sportiv ˝Arena Juvenilă˝ solicită acordarea unui sprijin financiar
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public de asistenţă socială
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Pieţei Agroalimentare din Municipiul Sighişoara
9. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri imobile şi mijloace fixe în domeniul public al municipiului şi completarea anexei nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activităţi şi servicii comunitare de utilităţi publice ale Municipiului Sighişoara către SC ECOSERV SIG SRL Sighişoara, nr. 16200/2.08.2012, aşa cum a fost modificat şi completat prin actul adiţional nr. 1/2012
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii şi modificarea organigramei Spitalului Municipal Sighişoara
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Sighişoara pentru anul şcolar 2013-2014
12. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a accesoriilor aferente pentru Fundaţia ˝Luminiţa Copiilor˝
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a accesoriilor aferente pentru Asociaţia ˝OCEAD Nazarineanul˝
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea ˝Listei de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public al Municipiului Sighişoara, propuse a se realiza în anul 2013 din surse proprii ale SC Compania Aquaserv SA Sucursala Sighişoara˝
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listei obiectivelor de investiţii pe anul 2013 cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local al municipiului Sighişoara, repartizată pentru SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş˝
16. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
17. Proiect de hotărâre privind modificarea unui contract de concesiune
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri
19. Proiect de hotărâre privind însuşirea unor documentaţii cadastrale
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
21. Proiect de hotărâre privind închirierea unor terenuri şi preluarea unor contracte de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31.05.2012
23. Proiect de hotărâre privind organizarea, administrarea şi întreţinerea păşunilor proprietatea privată a Municipiului Sighişoara pe anul 2013
24. Proiect de hotărâre privind avizarea vânzării unei locuinţe de către SC ATT SA Sighişoara
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren către o persoană fizică
26. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică – la Spitalul Municipal Sighişoara
27. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de concesiune
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cotei părţi din veniturile obţinute de către Spitalul Municipal Sighişoara din închirierea către terţi a unor spaţii transmise în folosinţă gratuită

Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 februarie pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara (click pe link) în partea de jos a paginii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes