Războiul parcărilor continuă

parcari1Boss Company contenstă în instanţă Hotărârea Consiliului local Sighişoara nr. 103 din noiembrie 2012 prin care contractul de concesiune a parcărilor din Sighişoara este modificat în sensul că acesta a fost valabil doar până în 12 decembrie 2012. Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului local Sighişoara din 31 ianuarie 2013 apare petiţia depusă de conducerea Boss Company prin care informează autorităţile locale că a atacat în contencios administrativ hotărârea adoptată în noiembrie anul trecut.

Din lectura documentului rezultă că trei sunt căile de atac împotriva hotărârii. Prima ar fi faptul că HCL 103 modifică HCL nr. 45 din 2008 care prevede, printre altele, prelungirea contractului de concesiune a parcărilor din Sighişoara, cu încă 10 ani. Ori, susţine reprezentantul Boss Company, n-a fost vorba de o prelungire a contractului de concesiune semnat în 2005, ci de o modificare a acestuia prntr-un act adiţional. HCL 45 din 2008 este doar un acord de principiu al Consiliului local pentru modificarea contractului de concesiune. Deci, “din punct de vedere juridic nu s-a produs o prelungire a contractului de concesiune, ci, pe calea actului adiţional, părţile au convenit la modificarea clauzelor contractuale privitoare la obiectul contractului (art. 2, cap. II), privitoare la redevenţă (art. 7, cap. IV), privitoare la investiţiile din Piaţa O. Goga şi, nu în ultimul rând (atenţie) la durata concesiunii (art. 6, cap. III)…” Prin urmare părţile, adică Primăria şi Boss Company, au convenit de comun acord, nu la prelungirea contractului de concesiune, ci la modificarea art. 6, cap. III care, modificat, stipulează că “Durata contractului de concesiune este de 15 ani începând de la data semnării contractului.” Adică se ia în considerare data la care a fost semnat contractul de concesiune, iunie 2005. Modificarea duratei de concesiune a parcărilor este motivată de faptul că, prin acelaşi act adiţional Boss Company s-a angajat la investiţii noi, de 710.000 lei (faţă de 210.000 lei cât era în contractul iniţial) care nu puteau fi amortizate în doar 5 ani.

O altă problemă o reprezintă faptul că HCL 45 din 2008 a fost modificată prin HCL 103 din 2012 în urma unei adrese din martie 2011 a Prefecturii Mureş care informa Consiliul local Sighişoara că un contract de concesiune nu poate fi prelungit cu mai mult de jumătate din durata sa iniţială. Deci, potrivit adresei Prefecturii, HCL 45 din 2008 “fraudează legea” şi solicita Consiliului local revenirea asupra acestei hotărâri. În petiţia sa, reprezentantul Boss Company susţine că Prefectura Mureş şi-a dat avizul de legalitate asupra HCL 45 din 2008 în termenul legal de 30 de zile de la data adoptării. Adresa prefecturii din martie 2013 ar fi o “reverificare a legalităţii”, instituţie juridică care nu există, iar dacă prefectul de atunci al judeţului Mureş a semnat acea adresă, a făcut- o “în necunoştinţă de cauză, urmare a unei informări greşite făcute de un funcţionar cu oarecare interes în cauză, sau mai puţin binevoitor.” Totodată, se arată în petiţie, contractul de concesiune între Primărie şi Boss Company nu putea face obiectul unei reglementări administrative întrucât între cele două părţi  există pe rolul instanţei un litigiu aflat în fază de recurs, asupra căruia instanţa nu s-a pronunţat irevocabil. Însă în Raportul de specialitate al HCL 103 din 2012, se arată că acţiunea Boss Company a fost respinsă de către Tribunalul Mureş ca nefondată (asta dacă este vorba de acelaşi dosar).

Cea de-a treia cale de atac se referă la faptul că, potrivit petiţiei depuse de Boss Company, şedinţa Consiliului local Sighişoara din noiembrie 2012 în care a fost adoptată HCL 103, este “lovită de nulitate absolută pentru că hotărârile Consiliului local nu pot fi semnate de secretarul Primăriei, acesta fiind suspendat de prefect…” Iar HCL 103 a fost semnată de o altă persoană dar sub numele fostului secretar, Iulian Badea, care anterior a depus la Primărie un referat prin care declara că nu va semna hotărârile adoptate în şedinţa din 29 noiembrie 2012 întrucât nu mai avea calitatea de secretar al Primăriei…

Prin urmare, iată că războiul parcărilor continuă şi riscă să se eternizeze iar victime colaterale sunt şoferii…

Adrian Diţă

Vezi aici petiţia depusă de Boss Company

Referinţe:

Ale cui sunt parcările din Sighişoara?…

Both comments and pings are currently closed.

One Response to “Războiul parcărilor continuă”

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes