Comunicat de presa referitor la “Dosar al Demisiei” primarului Municipiului Sighisoara

Ca urmare a apariţiei în mass-media a unor abordări subiective privind așa-numitul ”Dosar al demisiei” care este pe rolul instanțelor de judecată, în spiritul stabilirii clare a stării de fapt a acestui demers în justiție, precum și în vederea informării corecte a cetățenilor, facem următoarele precizări: 

Prefectul Județului Mureş, prin cererea de chemare în judecată nr. 5264/SIV/24.04.2017, formulată în temeiul art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a solicitat instanţei de Contencios administrativ și fiscal obligarea pârâtului Consiliul Local Sighişoara la respectarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cererea de chemare în judecată, Consiliul Local Sighişoara, reprezentat de Primarul Municipiului Sighişoara, Ovidiu Dumitru-Mălăncrăvean, a formulat întâmpinare (nr. 12445/VI/2/29.05.2017) prin care a invocat excepția inadmisibilității acţiunii formulate de Prefectul Judeţului Mureş, a solicitat admiterea acesteia, iar pe cale de consecinţă respingerea acţiunii ca fiind inadmisibilă, în baza Deciziei nr. 26/2016 a ICCJ-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din care rezultă, în esenţă, faptul că prefectul nu poate formula o acţiune având ca petit impunerea unei obligaţii de a face pentru consiliul local, ceea de fapt s-a şi invocat, în speţă.

Consilieri locali U.I.P.S: Sîrbu Ioan Iulian, Pop Claudiu, Ciotloş Ioan, Burghelea Bogdan-Ioan, Duma Felix-Lucian şi Stoica Dorina, au formulat cerere reconvenţională şi întâmpinare, prin care au solicitat în contradictoriu cu Prefectul Judeţului Mureş admiterea în parte a cererii de chemare în judecată formulată de acesta, în sensul obligării preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Sighișoara să ia act de demisia primarului Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean, obligarea secretarului municipiului Sighişoara să întocmească referat privitor la demisia primarului municipiului Sighişoara, obligarea Prefectului judeţului să ia, de asemenea, act de demisia primarului şi să emită ordin în acest sens, fără cheltuieli de judecată. (citeşte comunicatul complet)

Referinţe:

Prefectul obligat să respecte legea în cazul demisiei primarului (Independentul sighişorean)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes