Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna noiembrie 2017

În data de 23 noiembrie 2017, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. Adresa nr. 16 din 31.10.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 29307 din 01.11.2017, prin care S.C. Ecoserv Sig S.R.L. convoacă Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
2. Informare privind adresa nr. 28994/30.10.2017 a numiților Bordi Ioan și Violeta, referitor la modul de calcul al redevenței datorată conform contractului de concesiune nr. 4/11245/01.09.2017
3.  Adresa nr. 28979 din 30.10.2017, înregistrată la Municipiul Sighișoara, prin care Comitetul pentru Inițiativa Civică, adresează o scrisoarea deschisă domnului Primar Ovidiu Mălăncrăvean și Consiliului Local Sighișoara, cu privire la modul de administrare și dezvoltare al orașului
4. Informarea cu nr. 31071/17.11.2017 privind situația depozitului de deșeuri nepericuloase Sighișoara
5. Raport privind deplasarea efectuată în perioada 15-17 septembrie 2017, în orașul partener Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional ,,Tabor Meetings” 2017
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cantității maxime de carburant pentru autovehiculele din dotarea Municipiului Sighișoara, pentru anul 2018

7. Proiect de hotărâre privind reaprobarea co-finanțării Proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” cod CCI nr. 2009 RO 161 PR 019 din cadrul POS Mediu Axa 1, continuat prin Proiectul:,,Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apa uzată în județul Mureș Cod SMIS 2014 + 106373” de către Municipiul Sighișoara
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului Sighișoara
9.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr. 22.161/891/23.10.2012
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sighișoara pentru anul 2018
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Municipiului Sighișoara
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 2, 3, 4, 5, 10 și 11 la Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 104/27.12.2016 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilități publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice și a cetățenilor, pentru asigurarea unui climat de ordine și curățenie pe teritoriul municipiului Sighișoara
14. Proiect de hotărâre privind organizarea de către Municipiul Sighișoara a manifestărilor cultural – artistice specifice Sărbătorilor de iarnă
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modelului de steag al U.A.T. Municipiul Sighișoara
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal Sighișoara, instituție publică subordonată Consiliului Local al Municipiului Sighișoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere în participațiune
18. Proiect de hotărâre privind amplasarea și amenajarea unui patinoar artificial mobil în Municipiul   Sighișoara, pentru sezonul de iarnă 2017 – 2018
19. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui patinoar artificial
20. Proiect de hotărâre privind preluarea unui contract de închiriere și ulterior prelungirea acestuia
21. Proiect de hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere
23. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
24. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unor apartamente din blocurile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, solicitanților evacuați a căror locuințe au fost retrocedate și a unor locuințe din fondul locativ de stat al Municipiului Sighișoara
25. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
26. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații cadastrale
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 23 noiembrie 2017 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii sau accesând link-urile de mai jos:
1 Convocator Adunarea generala a asociatilor.pdf (60 kb)
2 Informare privind adresa 28994 din 30 octombrie 2016.pdf (91 kb)
3 Adresa nr 28979 a Comitetului pentru initiativa Civica.pdf (98 kb)
4 Informare privind situatia depozitului de deseuri.pdf (66 kb)
5 Raport privind deplasarea in Tabor.pdf (83 kb)
Ph6 privind aprobarea cantitati de motorina pentru autovehicule din dotare.pdf (295 kb)
Ph7 privind reaprobarea co finantarii Extindere si reablitare retea de apa.pdf (324 kb)
Ph8 privind aprobarea PUG al Municipiului Sighisoara.pdf (281 kb)
Ph9 modificare tarife Sc Schuster Ecosal.pdf (615 kb)
Ph10 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice.pdf (355 kb)
Ph11 privind modificarea statului de Functii al Municipiului Sighisoara.pdf (612 kb)
Ph12 privind modificarea anexelor de la hotararea consiului local 104 din 12 iunie 2016.pdf (622 kb)
Ph13 privind stabiliea obligatiilor insitutiilor publice.pdf (1324 kb)
Ph14 privind organizarea de catre Municipiul Sighisoara a manifestarilor culturale.pdf (572 kb)
Ph15 privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT.pdf (733 kb)
Ph16 privind infiintarea Clubului Sportiv Municipal institutie publica subordonata CL.pdf (1334 kb)
Ph17 privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere.pdf (1473 kb)
Ph18 privind amplasarea unui patinoar artificial.pdf (3282 kb)
Ph19 privind achizitioanarea unui patinoar artificial.pdf (426 kb)
Ph20 privind preluarea unui contract de inchiriere si ulterior prelugirea acesteia.pdf (317 kb)
Ph21 privind incetarea unui contract de inchirere.pdf (1328 kb)
Ph22 privind prelungirea unui contract de inchiriere.pdf (331 kb)
Ph23 privind repartizarea in regim de urgenta a unor apt din blocuri ANL.pdf (1803 kb)
Ph24 privind repartizarea un regim de inchiriere a unor apt din blocuri construite ANL pentru evacuati.pdf (1220 kb)
Ph25 privind preluarea unor contracte de inchiriere.pdf (2246 kb)
Ph26 privind aprobarea unri documentatii cadastrale.pdf (648 kb)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes