Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna mai 2017

În data de 24 mai 2017, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Informare privind acțiunea în contencios administrativ formulată de către Prefectul Județului Mureș în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Sighișoara privind obligarea acestuia din urmă la respectarea prevederilor art. 17 din Legea nr. 393/2004
2.     Informare cu privire la stadiul lucrărilor la pasajul peste calea ferată pe DN 13 la ieșire din Sighișoara și soluțiile de proiectare privind linia de mare viteză la traversarea municipiului Sighișoara
3.     Informare privind situația corpurilor de iluminat de pe str. Zaharia Boiu îndreptate spre ,,Hotel Korona”
4.     Informare privind Asociația ,,Tîrgu Mureș 2021”
5.     Informare privind Raportul de activitate al Festivalului ,,Sighișoara Blues Festival” ediția 2017 organizat de Asociația Culturală Sighișoara Blues Hospital
6.     Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Apă Termic Transport S.A.
7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ – teritoriale – la data de 31.12.2016

8.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții: ,,Amenajare spațiu igienico sanitar – faza D.A.L.I.” la Grădinița cu program prelungit nr. 1, din Sighișoara, str. Târnavei, nr. 45, județul Mureș, structură arondată Școlii Gimnaziale ,,Victor Jinga”
9.     Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 68 din 27 aprilie 2017 privind aprobarea deplasării a doi consilieri locali municipali la Tabor, Cehia, pentru reprezentarea Municipiului Sighișoara la Festivalul Internațional ,,Tabor Meetings” 2017
10. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentului ,,25 de ani de la Primul Festival Medieval din România – Sighișoara 1992” și punerea la dispoziție, cu titlul gratuit, a Sălii Festive a Primăriei și a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Muzeului) pentru desfășurarea evenimentului
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere având ca obiect spații cu altă destinație decât locuință, încheiate cu persoane juridice
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract de închiriere, încheiat cu S.C. DALIS IMPEX S.R.L.
14. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public în domeniul privat al municipiului și preluarea acestora din administrarea S.C. Compania Aquaserv S.A. – Sucursala Sighișoara în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
16. Proiect de hotărâre privind folosința, cu titlu gratuit, a sălii de sport a Colegiului Național ,,Mircea Eliade” Sighișoara, către Asociația ,,Trăiesc Sănătos” și Running Media Consulting S.R.L., pentru participanții la evenimentul Transylvania Epic Bike Ride
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor terenuri în vederea amenajării unor terase sezoniere de alimentație publică
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor terenuri aferente construcției – locuință
19. Proiect de hotărâre privind desfășurarea ediției 2017 a Târgului Meștesugarilor și transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Cetatea Medievală (Piața Muzeului, între Turnul cu Ceas, Casa Venețiană și Biserica Mănăstirii) pentru desfășurarea târgului.
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 24 mai 2017 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes