Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna ianuarie 2017

În data de 26 ianuarie 2017, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Plângere prealabilă a doamnei Rațiu Anca –Silvia, înregistrată la Municipiul Sighișoara, cu nr. 1413/19.01.2016, prin care solicită modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 105 din 27.12.2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017
2.     Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 decembrie 2016
3.     Calendarul Evenimentelor Culturale  2017
4.     Raport al Serviciului Public Asistență Socială, asupra activității asistenților personali, pentru perioada iulie 2016 – decembrie 2016
5.     Raport al Serviciului Public Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în municipiul Sighișoara în perioada iulie 2016 – decembrie 2016
6.     Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația PENTRU FAMILIA CREȘTINĂ Sighișoara
7.     Raport privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în baza Legii nr. 34/1998, de la bugetul local, în anul 2016, de către Fundația VERITAS Sighișoara
8.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2017

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, aplicabilă titularilor de contracte   care au împlinit vârsta de 35 de ani, la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara și aprobarea recalculării chiriilor locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Sighișoara
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune nr. 22161/891/23.10.2012, încheiat între Municipiul Sighișoara, în calitate de concedent și S.C. Schuster Ecosal S.R.L., în calitate de concesionar, având ca obiect prestarea serviciului public de salubrizare în aria administrativ- teritorială a Municipiului Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind folosința cu titlu gratuit a Sălii de Sport ,, Radu Voina” de către Asociația Club Sportiv Antal Liviu & Alex Sighișoara pentru desfășurarea Turneului de fotbal pentru copii ,,Cupa Liviu Antal”, ediția a III-a, în perioada de 18-19 februarie 2017
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere,încheiate cu persoane fizice
 13. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere,încheiate cu persoane juridice
14.Proiect de hotărâre privind inventarierea bunurilor materiale din patrimoniul propriu și al unităților de   sub autoritatea Municipiului Sighișoara, pe anul 2016
15. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea volumului masei lemnoase propus spre valorificare în anul 2017, a modului de valorificare în cursul anului 2017 a masei lemnoase provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara, a prețurilor de referință pentru anul de producție 2017, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea Municipiului Sighișoara, a prețurilor de pornire la licitație și a tipului de licitații care se vor organiza în cursul anului 2017, pentru valorificarea masei lemnoase pe picior provenită din fondul forestier proprietate a Municipiului Sighișoara și a Listei partizilor propuse pentru aprovizionarea populației cu lemne de foc pentru anul 2017
16. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale
17. Proiect de hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere și ulterior modificarea acestora.
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 26 ianuarie 2017 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes