Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna septembrie

primaria-sighisoara1În data de 29 septembrie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Adresa nr. 21820/09.09.2016, prin care Astra Sighișoreană, solicită aprobarea așezării unei plăci comemorative pe frontul clădiri – sala „Mihai Eminescu”, cu numele  profesorului  Aurel Olimpiu Herțioagă, membru  marcant al cuturii române sighișorene
2.     Adresa nr. 22045/13.09.2016, prin care S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara,  prezintă  raportul semestrial  asupra  activității  de  administrare a  S.C. Apa Termic Transport S.A. Sighișoara
3.     Informare privind situația monumentului Skariatin și Studiul de fezabilitate pentru mutarea/strămutarea Monumentului ”General Skariatin”
4.     Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea Studiului de fezabilitate pentru “Mutarea/strămutarea Monumentului ”General Skariatin” – Municipiul Sighișoara”
5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sighișoara la Târgul de Turism al României – Centrul Expozițional Romexpo – ediția XXXVI, în perioada 17 – 20 Noiembrie 2016

6.     Proiect de hotărâre privind   aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2016
7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2017 de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor
8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Creșei – Serviciul  social de zi pentru copii, din cadrul Municipiului Sighișoara
9.     Proiectde hotărâre privind organizarea unei piețe săptamânale de o zi, respectiv în fiecare sămbătă, între orele 8,00- 13,00, în  Municipiul Sighișoara, Piața Octavian Goga (zona parcării Mitică) pentru producătorii din zonă și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public din Municipiul Sighișoara, Piața Octavian Goga (zona parcării Mitică) pentru organizarea pieței
10. Proiectde hotărâre privind trecerea unor mijloace fixe și obiecte de inventar din administrarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. în administrarea directă a municipiului, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de delegare a gestiunii prin atribuirea directă  a unor activități și servicii de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. ECOSERV SIG S.R.L., nr. 16200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și completarea anexei nr. 4 la acest contract
12. Proiectde hotărâre privind desfășurarea unei expoziții de arhitectură în Municipiul Sighișoara, Piața Muzeului (zona Turnului cu Ceas) în perioada 30.09.2016 – 02.10.2016 și transmiterea în folosință, cu titlu gratuit, a terenului aparținând domeniului public pentru desfășurarea expoziției
13. Proiectde hotărâre privind cuprinderea unor mijloace fixe în domeniul public și completarea listei bunurilor din domeniul public al Municipiului Sighișoara aferente sistemului de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare, înregistrat sub nr. 22/05.03.2010, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureș” și sub nr. 202662/05.03.2016, la S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș, așa cum a fost modificat prin actele adiționale încheiate
14. Proiectde hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 177/2015  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016
15. Proiectde hotărâre privind renunțarea la parcările de reședință cu abonament anual
16. Proiectde hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 29 septembrie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes