Archive for July 25th, 2016

Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna iulie 2016

În data de 28 iulie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi: 1.     Adresa nr. 15932/23.06.2016, prin care S.C. COMPANIA AQUASERV S.A Târgu- Mureș, prezintă înștiințarea asupra cuantumului dividendelor aferente exercițiului financiar 2015 2.     Plângere prealabilă a d-nei Anca Slivia Rațiu, prin care solicită modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 72/28.04.2016 cu privire la constituirea Grupului […]

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes