Consiliul local Sighişoara convocat în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2016

primaria-sighisoara1În data de 28 aprilie 2016, ora 12:00, Consiliul local Sighişoara este convocat în şedinţa ordinară cu următoarea ordine de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sîrbu Ioan- Iulian
2.     Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Pop Claudiu
3.     Adresa Agenției Naționale de Integritate (ANI) nr.13981/G/II/29.03.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 9526/5.04.2016, prin care transmite Raportul de evaluare nr. 13919/G/II/29.03.2016, întocmit în lucrarea nr. 31407/A/II/26.08.2015 privind pe Oprean Petru, consilier local în cadrul Consiliului Local Sighișoara, județul Mureș și informarea cu privire la acesta
4.     Adresa Forumului Democrat al Germanilor din România, Filiala Sighișoara nr. 48/5.04.2016, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 9427/5.04.2016, prin care se propune acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului Sighișoara domnului dr. Karl Scheerer
5.     Informare privind Conferința Comunităților Locale din România și Republica Moldova din data de 10 aprilie – Palatul Parlamentului București
6.     Adresa Fundației Mihai Eminescu Trust nr. 4701/12.04.2016, înregistrată la municipiul Sighișoara cu nr. 10181/12.04.2016 prin care solicită închirierea unui teren situat în preajma Turnului Cojocarilor din Cetatea Sighișoarei pentru organizarea unei expoziții cu vânzare de produse tradiționale ale meșteșugarilor sprijiniți de această fundație

7.     Adresa Asociației Artiștilor Plastici Alma Mater Castrum Sex, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 7492/17.03.2016 prin care solicită prelungirea unor parteneriate și transmiterea în folosință gratuită a unor spații
8.     Informare cu privire la prestarea acțiunilor sau a lucrărilor de interes local, de către beneficiarii de ajutor social, în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016
9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Municipal Sighișoara
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Agroalimentare din Municipiul Sighișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 19/28.02.2013 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 186/30.10.2014
12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sighișoara în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” pentru a vota, în Adunarea Generală a A.D.I. ”AQUA INVEST MUREȘ” aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea serviciilor conexe aplicate de S.C.Compania Aquaserv S.A.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale – bilanțul contabil și contul anual de execuție al bugetului unității administrativ- teritoriale – la data de 31.12.2015
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru trimestrul I al anului 2016
15. Proiect de hotărâre privind desfășurarea evenimentelor culturale organizate de către Fundația Cultural – Științifică Gaudeamus și punerea la dispoziție, cu titlu gratuit, a Sălii Festive a Primăriei, pe perioada desfășurării evenimentelor culturale
16. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei – părți din veniturile (fără T.V.A. inclus) obținute din închirierea către terți a unor spații și terenuri, care se va acorda S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara, titulara dreptului de administrare
18. Proiectde hotărâre privind încetarea unui contract de închiriere
19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane fizice
20. Proiectde hotărâre privind preluarea unor contracte de închiriere
21. Proiectde hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, încheiate cu persoane juridice
22. Proiectde hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier, întocmit de Ocolul Silvic Sighișoara
23. Proiect de hotărâre privind cuprinderea unor bunuri imobile și mijloace fixe în proprietatea publică
( domeniul public ) al Municipiului Sighișoara
Proiectele de hotărâre şi materialele ce vor fi dezbătute în şedinţa din 28 aprilie 2016 pot fi consultate pe pagina web a Primăriei Sighişoara în partea de jos a paginii.
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes