Măsuri de prevenire a incendiilor în locuinţele şi gospodăriile populaţiei – Comunicat de presă I.S.U. Mureş

isu-igsuStatistica din ultimii ani arată că la nivel naţional a crescut îngrijorător numărul incendiilor la locuinţele şi gospodăriile cetăţenilor. Multe din evenimentele respective puteau fi evitate dacă se luau la timp măsurile corespunzătoare. Fenomenul se datorează în principal nerespectării regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Urmările acestor incendii au fost pierderi de vieţi omeneşti, victime ce au rămas cu infirmităţi pentru toată viaţa, pierderi importante de bunuri materiale, uneori agoniseala de-o viaţă întreagă a oamenilor.

În activităţile casnice curente şi sezoniere care se desfăşoară în locuinţe, gospodării şi anexele acestora, trebuie se ţine seama de câteva reguli de bază simple privind prevenirea şi stingerea incendiilor.

În continuare sunt exemplificate câteva reguli de urmat pentru a preveni un incendiu:

 • Orice foc, fie în interiorul locuinţei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat;
 • Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz – pe – flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului;
 • Se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului;
 • Nu se lasă maşinile de gătit în funcţiune nesupravegheate, nu se depozitează materiale combustibile în apropierea maşinilor de gătit, iar după ce s-a terminat de gătit, se asigură că focul din sobă nu poate scăpa de sub control sau se oprește din funcţionare aragazul. Când se gătește, se evită purtarea hainelor sintetice largi (de exemplu halate), deoarece acestea pot lua foc foarte uşor;
 • Țigăile care sunt în flăcări se sting acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului;
 • Nu se utilizează aparate electrice care au conductori de alimentare uzaţi, deterioraţi sau care nu mai au ştecher. Firele introduse direct în priză nu asigură un contact bun şi pot produce scurtcircuitul electric. Nu se alimentează mai mulţi consumatori electrici din acelaşi prelungitor sau priză;
 • Nu se lasă aparatele electrice sub tensiune când nu sunt folosite. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. La părăsirea apartamentului pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanţe), se scot din priză ştecherele tuturor aparatelor electrice;
 • Nu se lasă fierul de călcat în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;
 • Se interzice folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum şi aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile;
 • Înainte de utilizare şi periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum se verifică pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli, de către personal specializat şi autorizat;
 • Dacă apare o defecţiune la centrala termică, se urmează întocmai paşii indicaţi în manualul de utilizare. Pentru acest lucru există personal autorizat;
 • Nu se fumează în pat: există riscul adormirii cu ţigara aprinsă şi producerea unui incendiu;
 • Țigara se stinge în scrumieră – NICIODATĂ ÎN COŞUL DE GUNOI – şi nu se lasă scrumul sau ţigara să ardă în scrumieră. Se recomandă să se pună puţină apă în aceasta pentru a favoriza stingerea rapidă a resturilor de ţigări;
 • Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile locuinţelor;
 • Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate ori amplasate în podurile clădirilor, magazii, şuri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile;
 • Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile clădirilor;
 • În cazul în care se sesizează un incendiu, se păstrează calmul şi se apelează numărul unic de urgență 112!

  Compartimentul Informare şi Relaţii Publice al I.S.U. Mureş

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Bromoney and Wordpress Themes